Tekniklunch i Gävle om golvvärme


Andreas Anderzon, Thermotech Foto: Leif Hammarström

Då golvvärme tillämpas i välisolerade bostäder minskar behovet av rumsreglering. Rumskontroll kan säkerställas tack vare systemets inneboende självreglerande förmåga. En förenklad systemuppbyggnad med färre komponenter är därmed möjlig.

Om detta berättade Andreas Anderzon, Thermotech, utifrån erfarenheter från installationer av MultiLevel – ett koncept för att applicera vattenburna golvvärme- och kylsystem i flervåningshus vid en lunchträff med Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Gävle. Det finns ett 20-tal installationer gjorda sedan 2010 och utvärderingarna visar på mindre än en grads skillnad mellan lägenheterna. Enligt Andreas Anderzon får det förenklade systemet på detta sätt en lägre investeringskostnad än det traditionella systemet. I det förenklade golvvärmesystemet styrs endast framledningstemperaturen – vattenflödet är konstant.

En teoretisk analys av de termiska processerna visar att det är den aktiva regleringen av golvvärmeslingornas vattentemperatur som ”aktiverar” självregleringsprocessen. Begreppet självreglering avser värmesystems inneboende förmåga att justera värmetillförseln till golvvärmeslingan orsakad av en termisk störning i byggnaden.

Dela socialt
Publicerad 2 juli 2019

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?