BORÅS. | 2 mar 2023

Så kan småhus i Borås energieffektiviseras

I den offentliga diskussionen om energieffektivisering förbises ofta småhusen eftersom de anses vara ”för små” för att kunna påverka vår totala energianvändning.

Så kan småhus i Borås energieffektiviseras
Vilka olika typer av småhus finns det och vilka tekniska behov har dessa typhus? Ja, det fick man reda på i Borås.

Husen anses dessutom vara så individuella och unika att det är svårt att hitta rationella sätt att energirenovera dem i stor skala, och småhusägarna är en svår målgrupp att bearbeta.

I Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus, Besmå, har under de senaste åren genomförts studier som påvisar motsatsen.

Det som underlättar energi­sparandet är vissa egenvärden som dessa bostadsområden har. Många småhus har byggts med liknande konstruktion och installationsteknik och gärna placerade i grupp, med 25–100 liknande hus i samma område. Det finns därmed stora möjligheter att energirenovera småhusbebyggelsen rationellt och kostnadseffektivt.

Lösningen kan bli paketrenoveringar där villaägarna i ett område har samma behov och då husägaren är som mest mottaglig.

I ett digitalt föredrag hos EMTF Borås berättade Besmås biträdande koordinator Karin Lindström om den tekniska statusen för småhusen, vilka åtgärder som skulle kunna tillämpas i stor skala och den energieffektivisering som det skulle kunna resultera i. Vilka olika typer av småhus finns det och vilka tekniska behov har dessa typhus?

Karin Lindström. Foto: Niclas W Prytz

Enligt Karin Lindström använder småhus 32 TWh/år för uppvärmning och tappvarmvatten – vilket är 54 procent av uppvärmnings- och tappvarmvattenanvändningen per år. Det är inte heller små volymer – det finns 2,1 miljoner småhus, av vilka många är i behov av renovering, med tanke på att 75 procent är byggda före 1980.

Fördelningen av uppvärmningssätt är spritt på både fjärrvärme, värmepumpar och direktel, samt i någon mån biobränsle. Den största uppvärmningskällan är dock el, antingen direktel eller värmepumpar. Att åtgärda dessa hus är besvärligt för branschen, eftersom varje hus är en ”liten affär”, så därför bör arbetet med dessa fokuseras på ett standardiserat erbjudande, liknande de som görs för fönsterbyten eller bredbandsinstallation.

Lösningen kan bli paketrenoveringar där villaägarna i ett område har samma behov och då husägaren är som mest mottaglig. En faktor som är intressant är också att 1,2 miljoner av dessa hus har självdrag, varav forskning visat att 80 procent är underventilerade. Vidare har en stor andel någon form av byggnadsskada, vilket kan göra att renoveringar kan ha positiva effekter på folkhälsan.

Enligt Karin Lindström är dock småhusen mer lika än vad man skulle kunna tro – en stor del byggdes under miljonprogramsåren och många tillhör tre olika typhuskategorier: en och en halvplanshus utan källare, enplanshus utan källare och tvåplanshus utan källare.

Dela socialt
Publicerad 2 mars 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?