Göran Werner har ordet

Göran Werner har ordet

Kommer AI att ersätta energiingenjörerna?

Är det okej att AI, så kallad artificiell intelligens, tar över och ersätter energi- och driftingenjörer? Ja, jag tycker det är bra att AI tar över vissa arbetsuppgifter, framför allt i den löpande driften av byggnader.

Jag läste att Sisabs (Skolfastigheter i Stockholm) satsning på AI innebär att AI via maskininlärning kan göra tusentals driftoptimeringar om dagen och därmed se till att ett bra inomhusklimat upprätthålls i Stockholm stads skolor till lägsta energianvändning och låga driftkostnader.

Jag läste också att Amazon lät ett team energiexperter driftoptimera ett av sina kontor i USA, och de lyckades sänka energianvändningen med cirka 25 procent. Sedan lät de AI via maskininlärning göra en ny driftoptimering på samma byggnad och då sänktes energianvändningen med ytterligare 25 procent!

Så vi kan verkligen dra nytta av AI i driften av våra byggnader. Men behöver vi då inga energi- och driftingenjörer?

Jo, absolut. Delarna i våra energiinstallationer behöver ibland bytas ut till ny och effektivare teknik och det kräver ju mänsklig ingenjörskonst. Att projektera installationer i nyproduktion eller systemförändringar i samband med renovering eller ombyggnad kräver ingenjörer. Och då har vi ingenjörer det viktiga ansvaret för att det blir system som går att drifta energieffektivt.

AI kan ju inte driftoptimera till bättre funktion än systemen har grundförutsättningar för. Alltså, den mänskliga ingenjören skapar förutsättningarna för en effektiv drift genom att se till att våra byggnader och dess installationer projekteras och byggs och installeras så att de redan från början fungerar som det var tänkt. Och där har vi fortfarande en hel del kvar att förbättra i vår bransch!

Vid ett webbinarium som Bebo och Belok höll nyligen med bland annat denna frågeställning om hur vi säkerställer detta var det mycket hög samstämmighet från alla aktörer i byggprocessen om att vi behöver fler och kunnigare energiexperter som kan verka i rollen som energisamordnare – från projektering till idrifttagandet i både ny- och ombyggnadsprojekt.

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 • goran.werner@wspgroup.se

Foto: Förvaltarforum

Dela socialt
Publicerad 16 augusti 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?