Stockholm | 19 dec 2023

Gammal korvfabrik blev klimatsmart teknikfabrik

På Fatburen i Stockholm har man gjort åtgärder som sparar mycket energi samtidigt som inneklimatet blivit bättre.

Gammal korvfabrik blev klimatsmart teknikfabrik
Fatburen på Södermalm i Stockholm ägs av AMF Fastigheter sedan 2016 och är drygt 56 000 kvadratmeter. Foto: AMF Fastigheter

På Södermalm i Stockholm står ett tredelat kontorshus, Fatburen, baserat på byggnaden av en korvfabrik som byggdes på 1930-talet. Kontorshuset har nu genomgått ett antal energisparåtgärder som i princip halverat energianvändningen. Fastigheten har en yta på 56 000 kvm Atemp.

AMF Fastigheter köpte Fatburen 2016 med teknisk standard från 2003. När man köpte fastigheten var energianvändningen 184 kWh/kvm, år med målet att man skulle ner till 66 kWh/kvm, år. Just nu ligger Fatburen på 61 kWh/kvm, år.

Björn Malm, AMF Fastigheter, berättade om energiförändringarna i Fatburen, bland annat om de nya värmepumpar som tar hand om värmen från kylmaskinerna. Foto: Jens Lasthein

Vid en lunchföreläsning hos EMTF Stockholm via Teams berättade Björn Malm, AMF Fastigheter, mer om förändringarna i Fatburen och vilka kommande åtgärder som görs.

Enligt Björn Malm har fas­tighetsbolaget gjort flera energisparåtgärder och moderniserat bland annat hela styrsystemet, bytt alla markiser och satt in sex värmepumpar samt börjat använda vav-system.

Det senaste är att man installerat spjällmotorer på injusteringsspjäll samtidigt som man börjat mäta koldioxiden i alla kontor. Då kan spjällen styras baserat på koldioxidnivån i vistelsezonen och det ges möjlighet att ha olika tidkanaler i olika lokaler.

Det gamla TAC-systemet skulle bytas ut och möjliggöra bättre uppföljning av tekniken i fastigheten.

Huset är uppdelade i tre huskroppar och är drygt 56 000 kvadratmeter. 2017 gjordes en energikartläggning som mycket handlade om driftoptimeringar, men den stora grejen var att man skulle ha baslastvärmepumpar, som kunde återvinna värme ur kylsystemet eftersom det finns hyresgäster som har mycket teknikintensiv verksamhet, bland annat dataspelsutvecklare.

2018 började man investera i styr- och övervakningssystemet, liksom att sätta in karuselldörrar för att behålla värmen i ljusgården.

– Det gamla TAC-systemet skulle bytas ut och möjliggöra bättre uppföljning av tekniken i fastigheten. Vi skulle renovera markisanläggningen och belysningsstyrningen och sätta upp solceller, berättade Björn Malm.

All gammal rumsreglering i huset skulle bytas liksom styrskåpen.

På 56 000 kvadratmeter A-temp blev det mycket rumsreglering. Under hösten 2020 var det klart och det visade att AMF Fastigheter kunde spara 20 procent jämfört med 2018.

Baslastvärmepumparna startades 2021 och då minskade energianvändningen ytterligare. Det går också att köra värmepumparna som kylmaskiner.

Under dessa två och ett halvt år har man sparat 35 procent energi jämfört med innan, trots de höga elpriserna.

Dela socialt
Publicerad 19 december 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?