Fresenius-Kabi berättade om sin energibesparing

Fläktväggar och led-belysning har gjort att Fresenius- Kabi har minskat sin energianvändning.


Vid ett studiebesök presenterades Fresenius-Kabis fabrik i Uppsala, en av världens modernaste produktionsanläggningar. Foto: Erik Fiedler

UPPSALA. Fresenius-Kabis fabrik i Uppsala, med cirka 800 medarbetare, är en av världens modernaste produktionsanläggningar för intravenösa näringslösningar, parenteral nutrition. Vid Uppsalafabriken och även den produktionsanläggning man har i Kungsängen har man sedan några år gjort en energikartläggning samt genomfört åtgärder för att minska energianvändningen; en koldioxidvärmepump har installerats i Uppsala för att återvinna kondensorvärme och gamla fläktar har bytts mot fläktväggar för att minska elanvändningen. Utmaningar i en produktionsanläggning som den i Uppsala är att delar av produktionen kräver hög luftomsättning – 20 gånger per timme.

Vid ett studiebesök arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Uppsala presenterades anläggningen, varefter det gavs möjlighet att se energi- och produktionsdelarna under ledning av Erik Fiedler.

Dela socialt
Publicerad 10 februari 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?