Föredrag om spillvatten och fekalier i golvbrunnar

I flera fall har det uppmärksammats spolvattnet från WC-stolar kommer in i golvbrunnen trots att spillvattenledningarna är korrekt utförda med fall och anslutningsvinklar. I ett SBUF-projekt har det undersökts orsakerna till problemet med fekalier som kommer in i golvbrunnen.

Projektet har även tagit fram förslag på hur spillvattensystemet ska utformas för att minska risken att problemet uppstår. Bland annat har man tittat på parametrar som fall, dimensioner och anslutningsvinklar.

Vid ett lunchföredrag med EMTF Sundsvall presenterade Martin Brunnkvist från Säker Vatten projektet och vilka resultat och förlag till lösningar som man kommit fram till.

Dela socialt
Publicerad 4 april 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?