Brandskyddsdagen 2022 – Installationsbrandskydd på lager och i militärbyggnader

Du har väl koll på nyheterna och reglerna när det gäller installationsbrandskydd?

Årets utgåva av Brandskyddsdagen kommer att innehålla aktuell kunskap och information om installationsbrandskyddsfrågor; återbruk av brandskyddsmaterial, hur lager kan sprinklas och brandskydd i militärbyggnader.

Installationsbrandskyddsdagen kommer att ske den 27 oktober i Stockholm på Sveriges VVS-Museum,

Program
09.00-09.10 Inledning
09.10-09.45 Hållbart brandskydd – Vad är det? Brandskydd ingår inte explicit i några miljöcertifieringssystem eller dylikt. På detta pass ges en inblick i vad hållbart brandskydd kan innefatta vid projektering av byggnader. Förhoppningsvis ser vi möjligheter att kroka arm för att ytterligare öka möjligheterna till hållbarhet ur ett helhetsperspektiv. Cecilia Wetterqvist, Bengt Dahlgren
09.45-10.20 Automatiserade lager – hur påverkas byggnadens brandskydd?Under de senaste åren har automatiserade lagersystem inom lagerbyggnader blivit allt vanligare. Dessa system påverkar bl.a. sprinklersystemets effektivitet och räddningstjänstens förutsättningar vid insats. Hur byggnadens brandskydd påverkas behöver därför beaktas vid projekteringen av byggnaden. Emanuel kommer att gå igenom hur kunskapsläget ser ut samt vilka alternativ som finns för att uppfylla ett brandskydd som uppfyller rådande byggregler och samhällets förväntningar. Emanuel Grunnesjö, Brandkonsulten AB
10.30-11.05 Imkanal 2022, en uppdatering och komplettering utifrån gjorda erfarenheter.
I uppdateringen beaktas också andra aspekter än brand i imkanalsystem, som bland annat arbetsmiljö och ozonbehandling, samt vilket ansvar man har som beställare eller projektör.
Annika Brännmark, Plåt och Ventföretagen
11.05-11.40 Lärdomar från en brand. Vid branden på Kvinnoklinken i Lund dec 2020 skede rökspridning till byggnadens alla våningsplan, dels via otätheter, men även via olika delar av ventilationssystemet. Malin Tindberg, brandskyddsstrateg, Regionfastigheter Skåne, reflekterar kring några områden som bör värderas vid projektering av ventilationsbrandskydd i sjukhusbyggnader. Malin Tindberg, brandskyddsstrateg, Regionfastigheter Skåne
11.40-12.30 Lunch
12.30-13.05 Nya typgodkännanderegler avseende brandisolering av ventilationskanaler samt beräkningar med datorprogrammet FEDS (Fire Exposed Duct System) med och utan skyddsavstånd. Thomas Fagergren, Brandskyddslaget
13.05-14.40 Tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan, brandgasventilation av enkelspårstunnlar. Håkan Stenlund, Ramboll
14.40-15.10 Fika
15.15-15.40 Lågt placerade don. Johan Rönnbäck, Briab
15.40-16.15 Brandskydd i militära anläggningar – utmaningar med brandventilation vid olika driftsfall. Per Höglund och Frej Hult, Fortifikationsverket.

Datum: 27 oktober 2022
Lokal: Sveriges VVS Museum, Archimedesvägen 1, Bromma
Pris: Medlemmar i EMTF 2 990 kr exkl moms, pris för icke-medlemmar 3 790 kr exkl moms.

Du anmäler dig här

Dela socialt
Publicerad 19 september 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?