Bekanta ansikten i EMTF:s styrelse

Under Energi- och Miljötekniska Föreningens årsmöte 16 maj valdes Jonas Pettersson, Kadesjös, som ny ordförande för EMTF:s styrelse och Ingar Lindholm, Svensk Byggtjänst, till ny styrelseledamot.

Bekanta ansikten i EMTF:s styrelse
Ingar Lindholm, ny styrelseledamot i EMTF. Foto: Privat

Jonas Pettersson har tidigare suttit i EMTF:s styrelse som vice ordförande, och Ingar Lindholm har tidigare arbetat på EMTF som chefredaktör för tidningen Energi & Miljö.

Övriga styrelseledamoter som blev omvalda var
Christian Johansson, Bengt Dahlgren, omval 1 år
Charlotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen, omval 2 år
Johnny Ragazzo, Kraftringen, omval 2 år
Thomas Fagergren, brandskyddslaget, omval 1 år

200921jonas_pettersson_r8a9225
Jonas Pettersson, Kadesjös, är ny ordförande för EMTF:s styrelse. Foto: Kadesjös

Vid årsmötet delades också priserna för årets stipendietävling ut. Vinnarna var:

Första  pris: Skiljer sig energiberäkningarna i programhandlingarna från energiberäkningarna i relationshandlingarna?
Ellen Sköld och Ellen Ingarsson, Halmstad högskola

Kommentar:
En mycket intressant studie som om avvikelser i energiberäkningen uppstår redan under projekteringsskedet, mellan programhandling och relationshandling, samt vilka parametrar i beräkningen som kan orsaka dessa avvikelser.

Andra pris:  Energirenovering i flerbostadshus
Zackarias Bolling, Mohammed Hadrous, Linnéuniversitetet

Kommentar:
Artikeln tar upp tre olika energisystem som har undersökts för att jämföra olika åtgärder för att energieffektivisera flerbostadshus. Då det finns ett stort behov av energieffektivisering är det viktigt att välja rätt energisystem för att uppnå bästa resultat vid en renovering, både ur ett ekonomiskt perspektiv och för att följa de krav som ställs.

Tredje pris: Hur svårt är det att energiberäkna?
Susanne Gunnarsson, Jönköpings Tekniska Högskola

Kommentar:
Ett intressant och samhällsviktigt ämne, som tar upp hur viktigt det är att energiberäkningar från planeringsskedet speglar den kommande driften av byggnaden. Studien över energiberäkningarnas träffsäkerhet visade på en högre årlig energianvändning än planerat. Verkligt uppvärmningsbehov blev ca 10 kWh/m2 högre än beräknat.

Dela socialt
Publicerad 17 maj 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?