Artikelmall

Mall för textformat och utformning:
Huvudrubrik (fet, Times New Roman, 14 pkt)

Författare Författarsson, titel (t ex doktorand, civilingenjör, projektledare)

Högskola/Företag/Institution

f.forfattarsson@ltu.se (alternativt telefonnummer)

Kort ingress, ej mer än 55 ord. Kursiv, Times New Roman, 12 pkt.

Huvudtext (max 1500 ord), Times New Roman 12 pkt, enkelt radavstånd.

Underrubrik (max 3 ord), fet, Times New Roman 12 pkt (ej numrerad)
Såhär anger du figurhänvisning i löpande text, figur 1. Du kan välja att ange tabeller för sig som tabell 1, om du vill.

Referenser anges såhär i löpande text [1].

Figurer, bilder och tabeller och deras texter placeras samlade på egen sida sist i artikeln. Observera att det är mycket viktigt att ange bildkälla till alla bilder!

Figurtexter placeras under figur och anges såhär:
Figur 1: Förklarande text, kursiv, Times New Roman 12 pkt (Foto/Illustratör/källa: Anders Andersson)

Tabellers rubrik placeras över tabell och anges såhär:

Tabell 1: Förklarande text. Kursiv, Times New Roman 12 pkt (Källa: SCB 2010)

Sist i artikeln lägger du referenslistan:

Referenser
[1] Abrahamsson A. (2002). Ventiler i massor. Förlags AB VVS.
[2] Bertilsson B. (2003). Mindre läckor med bättre tätning. Energi & Miljö 2/2003.

 

Om bilder, ekvationer, figurer och tabeller:
Bilder vill vi ha som separata bildfiler i jpg, tif eller eps, upplösning minst 300 dpi. Lagom antal bilder/grafer är ca 5-7 st. Observera att filer för webpublikation är för lågupplösta och blir dåliga i tryck. Skicka inte bilderna endast som infogade bilder i Worddokumentet.

Exceldiagram vill vi ha som separata excelfiler för omvandling till tryckbar bildfil.

Ekvationer gör du i t ex Equation som finns i Word. Enkla ekvationer kan du göra direkt i text. Numrera ekvationerna om du har fler än en. Ange då (1) osv efter ekvationen.

Figurer hänvisas till i löpande text med ”figur 1” (exempel: … illustreras i figur 1.). Du kan ange alla dina bilder, figurer och tabeller som ”figur”, men om du hellre vill det går det bra att ha tabellerna med egen numrering (tabell 1, osv).

Tänk på att undvika hänvisande uttryck i stil med ”se nedan” eftersom det inte finns några garantier för att en figur eller en text kommer just ”nedan” när layouten görs. Hänvisa istället direkt till figurnumret.

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?