Byggnadsautomation

Energi- och Miljötekniska Föreningen samlar experter i teknikgrupper för att främja kunskapsutveckling, informationsspridning och nätverksbyggande inom specifika teknikfrågor som identifierats som viktiga för installationsbranschens framtid. Nu startar Energi- och Miljötekniska Föreningen en ny Teknikgrupp Byggnadsautomation (TG-BA) som ska vara ett gemensamt forum för byggnadsautomation med samma huvudmål som Energi- och Miljötekniska Föreningen:

 • Nätverksbyggande
 • Kunskapsutveckling
 • Informationsutbyte

TG-BA utgör ett forum för all byggnadsautomation, och kan koppla till sig autonoma undergrupper med inriktning på specifika tillämpningar och protokoll, såsom BACnet, LON, KNX etc. EMTF driver fortsatt den specifika undergruppen BIG-SE. Undergrupper kan även hanteras av fristående organisationer.  

Teknikgrupp Byggnadsautomation

/                                  I                        \ Drift                   Upphandling/införande            Teknik

                           (Energioptimering Funktionsäkerhet)                                         (Protokoll IT )

 

TG-BA ska utveckla kunskapen och sprida information om byggnadsautomation för god inomhusmiljö samt driftsäkra och energieffektiva byggnader, och verka för bred samverkan inom byggnadsautomationsområdet med fokus på installationsteknik.

TG-BA är en viktig teknikgrupp inom Energi- och Miljötekniska Föreningens då byggnadsautomation är en disciplin som spänner över flera teknikområden inom installationsteknik, såsom ventilation, uppvärmning, kyla, belysning, brandlarm, säkerhet m.fl. och skapar en plattform för samordnade funktioner och en säker och energieffektiv drift av byggnader. TG-BA inbjuder till deltagande från:

 • Fastighetsägare
 • Konsulter
 • Entreprenörer

LeverantörerExempel på frågor att driva för TG-BA:

 • Format och dokument för applikationskod
 • Upphandling
 • Beskrivningsspecifikationer
 • Funktionsbeskrivningar
 • Styrstrategier
 • Systemintegration
 • Driftsättning
 • Säkerhet
 • Ansvarsgränser
 • Effektiv drift
 • Energianalys
 • Beteckningssystem

Exempel på möjliga aktiviteter för TG-BA: 

 • Bokutgivning (tryckt eller digital)
 • E-learningmaterial
 • Kurser
 • Utställningar på mässor/expon (t ex Nordbygg)
 • Plugfester
 • Samla och informera om goda exempel
 • Seminarier på t ex Rehva Annual Meeting, EMTF Riksdag etc
 • Artiklar om byggnadsautomation på Wikipedia
 • Artiklar till Energi & Miljö
 • Remisser
 • Workshops
 • Träffar inom EMTF, lunch- eller eftermiddagsträffar
 • Erfarenhetsdatabaser

Du kan anmäla dig till teknikgruppen TGBA på Linkedin.

För frågor kontakta Mark Kretz, Energi- och Miljötekniska Föreningen

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?