Vissa saker består – med IT som bra komplement

Det är sannerligen intressant att verka inom energi- och miljöområdet – ett område som spelar en viktig roll för hela samhällsutvecklingen. Utvecklingen inom området går med rasande fart och har så gjort under de senaste åren, och allra främst inom IT.

De är ingen hejd på alla funktioner och parametrar som kan programmeras och som kan loggas. Det är bara fantasin som sätter gränser, sägs det ofta.

All denna utveckling är mycket positiv men frågan blir: Har byggnaderna blivit så mycket bättre vad gäller till exempel inneklimat eller energiförbrukning? Och, hur upplever och trivs hyresgästerna i våra nyuppförda byggnader? Om man följt artiklarna i Energi & Miljö, beträffande verifieringarna av miljöcertifierade byggnader enligt Miljöbyggnad, så är det många frågetecken som uppstår.

Vi vet alla vad som krävs för att samtliga pusselbitar vid en byggnation ska resultera i den tänkta produkten. Det kräver samarbete och respekt mellan alla professioner som deltar. Vi har en lång tradition av att bygga och förvalta fastigheter i Sverige. I och med intåget av IT på byggsidan kompletterades befintliga yrkesgrupper inom byggnation med datatekniker. De tillförde och tillför mycket viktig kompetens som ett komplement till tidigare befintliga kompetenser.

Jag skulle vilja trycka på just ordet komplement. Många har förletts att tro att de funktioner IT bidragit med har gjort att man framförallt i driften av förvaltningsskedet har kunnat rationalisera i högre grad än vad som krävs. Den snabba utvecklingen har också medfört att kompetensöverföringen till alla länkar i kedjan från planering och projektering till drift och förvaltning inte alltid fungerat.

Under några år på 1990-talet arbetade jag som driftchef på ett fastighetsbolag i centrala Stockholm. Mina
erfarenheter därifrån, gällande IT och datorisering av installationer, är att se IT som just ett komplement. Exempelvis till de ronderingar som bör utföras i undercentraler, fläktrum med mera för att se att inget läcker eller står och droppar – eller andra observationer som kan skvallra om att något är på gång.

Man kan också ”känna med näsan” om brunnnar är på väg att torka ut och sprida lukter, och se med ögonen om allmänbelysningen fungerar. Sist men inte minst kan de driftansvariga även hälsa på i receptionen eller motsvarande för att fråga om allt är till belåtenhet.

På så sätt känns tillvaron lite mänskligare för hyresgästen och IT kommer helt till sin rätt.

Harry Swartz
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-020 90 45 l harry.swartz@energi-miljo.se

 

Dela socialt
Publicerad 4 maj 2018

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?