Varför klagar man på ventilationen?

Varför klagar man på ventilationen?

Ordföranden har ordet

Temat i detta nummer (Energi & Miljö 10/2021) är ventilation. Men – varför klagas det så ofta på ventilationen?

Man hör ju ofta att ventilationen i bostäder eller skolor inte ger bra luftkvalitet eller att ventilationen i kontor låter och ger drag.

Ventilation ska inte höras, ”kännas” och helst inte synas, bara ge ett bra och hälsosamt inomhusklimat. Hur svårt kan det vara? Bara några fläktar och lite plåtkanaler är väl inte så avancerat…? Det ska väl inte behöva kosta så mycket. Eller?

Så tänker i varje fall ofta beställarna och fastighetsägarna när de handlar upp en ventilationsentreprenad.

Jo, här ligger en av orsakerna. Om det ska bli bra system måste man kosta på bra kvalitet i teknik och komponenter. Men gör man inte det finns det ingen bra marknad för de som ska utveckla, producera och installera bra ventilationssystem. Och får det inte kosta, ja då blir det svårt att uppfylla de krav som jag nämnde. Här ligger alltså ett stort ansvar på beställarna att förstå, att ställer man krav på kvalitet måste man betala för det.

Kanske coronapandemin innebär att vi kommer att ställa högre krav på hälsosam inomhusmiljö och därmed förstå att då är bra funktion i ventilationssystemen en viktig faktor. Och då kanske beställare och fastighetsägare låter det få kosta lite mer? Jag tror det.

Vi kommer troligtvis också att fortsätta att jobba hemifrån oftare än före pandemin och då måste vi se till att bostadsventilationen ger en bra luftkvalitet då den ”belastas” med att vädra bort ”föroreningar” hela dygnet.

Som jag nämnt tidigare kommer det nu i höst att ges statligt stöd till renovering av bostäder om man gör energieffektiviserande åtgärder. Att sätta in FTX-ventilation i äldre bostadshus blir förmodligen en stödgrundande åtgärd. Då finns det ju en ypperlig möjlighet för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att erbjuda sina boende en bättre inomhusmiljö med bra ventilation som dessutom spar energikostnader.

I nyproducerade lägenheter har det visat sig svårt att få bra funktion på forcerad köksventilation på grund av att i mycket täta hus blir det svårt att få in ersättningsluft vid forceringen utan att öppna ett fönster.

Bebo och Svensk ventilation har haft en tekniktävling om att få fram bra lösningar. Tre finalister har under sommaren fått sina lösningar testade i Chalmers ventilationslabb. Jag ser med spänning fram emot resultaten!

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 • goran.werner@wspgroup.se

Dela socialt
Publicerad 14 oktober 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?