Välkommen till Geoenergidagen 2013 den 4 oktober!

Workshop: 3 oktober 2013 kl 13-18 och efterföljande middag

Geoenergidagen: 4 oktober 2013 kl 08:30-17:00

Plats: Clarion Arlanda Airport

Geoenergidagen är Svenskt Geoenergicentrums forum för information och kunskapsutbyte kring aktuella frågor som rör geoenergi. Konferensdagen belyser hela processen kring geoenergiprojekt, från juridiska, ekonomiska och miljömässiga överväganden inför en upphandling, genom upphandlings-, design- och genomförandefaserna till drift och uppföljning. Dagen avslutas med en debatt kring geoenergin i det uthålliga samhället. Geoenergidagen hålls den 4 oktober på Clarion Arlanda Airport.

Geoenergidagen riktar sig till dig som har intresse i geoenergifrågor, till exempel som företagsledare, fastighetsägare eller fastighetsförvaltare, strateg, energisamordnare, energiansvarig, teknisk chef, teknisk förvaltare, konsult, miljöansvarig, politiker.

Den 3 oktober hålls en förkonferens med en halvdags workshop för dig som är i branschen då vi diskuterar forskning, teknik och projekt och avslutar med middag

Fredag den 4 oktober – Geoenergidagen 2013

Tid: kl 08:30-17:00

Geoenergin i Samhället
Johan Barth, vd Geotec

Svenskt Geoenergicentrum
Signhild Gehlin, teknisk expert, Svenskt Geoenergicentrum

Vad beställaren måste veta om geoenergi
Tomas Hallén, Akademiska Hus

Ekonomi, värdering, drift och uppföljning av geoenergiprojekt.

Geoenergin och lagen
Magnus Berg, Nordic Law

Tillståndsprocesser och regelverk för geoenergi, konflikter som kan uppstå och hur man hanterar dem. Olikheter i kommuners sätt att se på geoenergi.

Miljövärdering av geoenergi
Bo Normark, Power Circle
Torbjörn Larsson, WSP 

Hur ser elproduktionen och elanvändningen ut i Sverige. Elanvändning och andra miljöaspekter av geoenergi. Hur miljövärderas geoenergi inom olika miljöcertifieringssystem för byggnader.

Utformning av geoenergisystem
Olof Andersson, Geostrata

Hur man gör ett bra förfrågningsunderlag och genomför en effektiv upphandling av geoenergi. Projektering av geoenergi och kvalitetsmässig borrentreprenad. Vad man ska tänka på vid besiktning av geoenergi.

Praktikfall – Brf Ljuskärrsberget
Jan Enegård, Enstar

Erfarenheter från genomförandet av geoenergianläggningen för Brf Ljuskärrsberget. Driftsättning och uppföljning av projektet och ekonomiska kalkyler före och efter genomförandet.

Praktikfall – Varuhus och geoenergi
Jonas Ekestubbe, Sweco

Erfarenheter från IKEAs och Biltemas geoenergiprojekt.

Debatt – Geoenergi och andra energislag i ett uthålligt samhälle

Debatten belyser geoenergin och andra energislag i ljuset av EU:s och Sveriges mål för ett miljömässigt och uthålligt samhälle med avseende på funktionalitet, säkerhet samt resurs- och energianvändning.
I panelen: Johan Barth (Geotec), Tomas Hallén (Akademiska Hus), Bo Normark (Power Circle), Per Forsling (Fastighetsägarna Stockholm), Cecilia Öhman (Svensk Fjärrvärme), Daniel Friberg (Energimyndigheten).

Anmälan för medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen, medlemmar i EMTF får 10% rabatt.

Anmälan för övriga

Vill ditt företag ställa ut i anslutning till Workshopen och Geoenergidagen? Kontakta Svenskt Geoenergicentrum om utställarpaket.

Svenskt Geoenergicentrum

Box 1127
221 04 Lund
SVERIGE
Epost: info@svenskgeoenergi.se
Telefon: +46 (0)75 700 88 20
Fax: +46 (0)75 700 88 29

Dela socialt
Publicerad 10 juni 2013

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?