Vad är ett acceptabelt inneklimat sommartid?

Foto: Per Westergård

Samhällsutvecklingen genererar en aldrig sinande ström av nya och förändrade krav på hur bebyggelsen och de betjänande systemen ska utformas. Fokus har det senaste decenniet legat på hållbarhetsområdet och då framförallt inom energi- och miljö. Det har – inte minst i tidningen Energi & Miljö, exempelvis i årets nummer 6–7 – förts många diskussioner om vilka ventilations- och uppvärmningssystem som är energisnålast, har minst miljöpåverkan och som har den bästa komforten. Jag har själv upplevt det som mycket intressant och givande att läsa de olika artiklarna för att vidga mitt perspektiv. Det har under den gångna sommaren insmugit sig en känsla hos mig att det är en faktor som vi, och då menar jag branschen, inte uppmärksammat tillräckligt. Vi har inte nog diskuterat hur klimatet inomhus sommartid påverkar livskvaliteten.

I skrivande stund har den varma sommaren pågått i nästan tre månader. På ett avgörande sätt har det fått mig att inse att det kan vara av större vikt än tidigare att även ta med varma somrar i valet av klimatsystem. Det kanske inte räcker med exempelvis bra klimatskal, solavskärmning, nattkylning med uteluft och tung byggnadsstomme för att få ett drägligt inneklimat under sommarmånaderna. Vilka villaägare kände störst tillfredställelse med sin investering? Den som konverterat och kompletterat sitt äldre radiatorsystem med bergvärme eller den som valt det betydligt billigare luft/luftvärmepumpssystemet där komfortkyla är en möjlighet? Har man dessutom en solcellsanläggning på taket i fallet med luft/luftlösningen så behöver man inte köpa el när solen lyser. Jag är medveten om att frågan är kontroversiell, och jag ser fram emot debatten och hur vi får en samsyn i frågan. När vi betraktar frågeställningen ur ett rent ekonomiskt perspektiv kan livscykelkostnaden kanske användas (se nedan!).
Det är naturligtvis viktigt att vidareutveckla alla nya frågeställningar som branschen står inför och som har sitt upphov i alla förändrade normer och förordningar. Det kräver dialog och samverkan mellan alla parter i kedjan – från kravställande till färdig byggnad i drift.

Inom Energi- och Miljötekniska Föreningen är det en prioriterad aktivitet att se till att dialogen och samverkan mellan branschens parter kan möjliggöras. Vi gör det bland annat genom våra lokalträffar på våra 29 lokalavdelningar, som medarrangör på Nordbyggmässan samt genom vårt stora kursutbud. I år har vi vidareutvecklat detta arbete och står även som medarrangör till Fastighetsfokus VVS i samarbete med VVS Fabrikanternas Råd och Nordbygg, se sidan 67. Tema på mässsorna i Malmö 23/10 och Göteborg 24/10 kommer att vara just livscykelkostnader.
Ta chansen att vara endel av utvecklingen och dialogen!

Harry Swartz
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen

 

Dela socialt
Publicerad 29 augusti 2018

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?