Uppsala: Teknikföredrag om kompletterande styrsystem

Uppsala: Teknikföredrag om kompletterande styrsystem

Vid ett teknikföredrag i Uppsala presenterade Richard Thygesen, Aktea Energy, Bebos förstudie med fokus på grundtyper för kompletterande system för fastighetsautomation. Foto: Aktea

Mer kunskap, tack!

Fastighetsägarna behöver mer kunskap kring kompletterande styrsystem. Det framkom vid en föreläsning i Uppsala kring styr- och övervakningssystem.

TEXT: MARK KRETZ 

UPPSALA. Inom Bebo – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus – har en förstudie gjorts med syfte att ge fastighetsägare med flerfamiljshus ett underlag och kunskap för att kunna ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan i hela fastighetsbeståndet.

I förstudien togs rekommendationer fram, bland annat att en definition av smarta kompletterande styrsystem bör skapas, att fastighetsägarnas generella kunskap om smarta kompletterande styr- och reglersystem behöver höjas samt att fastighetsägare bör samarbeta och enas om tekniska anvisningar för smarta kompletterande styrsystem för att på det sättet driva fram mer öppenhet och transparens i systemen.

Vid ett teknikföredrag i Uppsala presenterade Richard Thygesen, Aktea Energy, förstudien, med fokus på grundtyper för kompletterande system för fastighetsautomation, exempelvis prognosstyrning.

Med prognosstyrning kan värmetillförseln jämnas ut tack vare byggnadens värmetröghet, framför allt under höst och vår. Det går också att med detta utnyttja prognosstyrning när exempelvis värmepumpar kan styras att vänta med att bereda tappvarmvatten efter stora uttag på morgonen varefter den först på förmiddagen börja bereda tappvarmvatten då solstrålningen är så stor att den kan täckas av ett solcellssystem.

En annan är effektbegränsning som kan utnyttjas via prognosstyrning är att värmepumpen prioriterar tappvarmvatten under kalla dagar och slår av värmetillförseln, för att utnyttja byggnadens värmetröghet. Då slipper fastighetsägaren använda sig av toppeffekt för att både göra tappvarmvatten och värme. Det går också att använda prognosstyrning för att ladda varmvatten via värmepump då elpriserna är låga.

Ett ytterligare exempel är, enligt Richard Thygesen, att komplettera värmeregleringen med temperaturgivare i varje lägenhet som kan minska med det totala effektbehovet, genom att minska temperaturen i vissa delar av byggnaden, vilket också kan ge bättre inomhusklimat.

Enligt de intervjuer som gjorts med fastighetsägarna har dessa olika definitioner på vad kompletterande styrsystem är. Vissa som uppgav att det inte hade kompletterade system hade det, ibland i form av inomhusgivare.

Dela socialt
Publicerad 16 augusti 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?