Termisk komfort och luftkvalitet gör skola och utbildning bättre

Termisk komfort och luftkvalitet gör skola och utbildning bättre

Googlar man på ordet ”skola” får man lära sig att det kommer från antiken. Ordet skola härleds etymologiskt från grekiskan σχολ (schol), med betydelsen ledighet och vila. Skolan var således en plats för några som givits ledighet, vila – i motsats till arbete. Man tog ledigt från hårt arbete och krigande och istället satte man sig och filosoferade under lediga förhållanden.
Efterhand kom yngre lärjungar och lyssnade och lärde av de äldre erfarna filosoferna/lärarna. På så vis bildades skolor med lärare och elever. Vi måste bygga skolor som ger de bästa förutsättningarna för detta, så att både lärare och elever får en bra arbetsmiljö. Inom vår bransch kan vi bidra till att skapa god arbetsmiljö genom bra fungerande ventilation och klimatanläggningar. Det handlar då om termisk komfort och luftkvalitet.

I slutet av 1980-talet utvecklades i Sverige den ”deplacerande ventilationen” med så kallade lågimpulsdon. Detta skulle framförallt passa bra i till exempel konferensrum, skolor och undervisningslokaler med många personer sittande. Undertempererad luft flyter in lågt vid golv och på sin väg framåt stiger den upp där det finns en värmekälla, till exempel en sittande elev, som då får sval frisk luft omkring sig. Teoretiskt sett fungerar det utmärkt om det dimensioneras med rätt temperatur och tillräckligt många don i klassrummet. Men vad blev då många gånger verkligheten? Jo, kanske på grund av okunskap eller snålhet – eller både och – installerade man för få tilluftsdon, ett eller två stora lågimpulsdon framme vid katedern. Resultatet blev att de elever som satt längst fram fick för mycket undertempererad luft och klagade på att de frös. Då minskade man luftflödet eller höjde temperaturen. I båda fallen blev bara de främre elevraderna bra ventilerade men resten av eleverna fick ingen ventilation alls eftersom luften snabbt steg till taket där frånluftsdonen var placerade. Rätt utfört skulle man ha fördelat luftflödet på fler don och installerat ett lågimpulsdon i varje hörn av klassrummet. Man kan ju fundera över om inte de gamla självdragsskolorna, med högt i tak, 40 minuters lektion och tio minuters rast med full fönstervädring, fungerade bättre än alla moderna skolor med dåligt utförda ventilationssystem?

Utbildning i form av fortbildning är något som vi inom Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) vill fortsätta med (och även utöka) att leverera till medlemmarna.
Tack vare en väl fungerande IT-teknik har vi kunnat genomföra det mesta som planerat i digital form som webbinarier. Denna goda erfarenhet gör att vi även efter pandemin kommer fortsätta att erbjuda sådana kurser som komplement till fysiska träffar.

Med förhoppning om en frisk och hälsosam höst!

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen

Dela socialt
Publicerad 19 augusti 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?