Sven Andersson – en av landets största vvs-profiler – har gått bort

Sven Andersson i Malmö, en av de mera kända vvs-profilerna i Sverige, har avlidit, 94 år gammal. Han sörjs av barnen Ingrid, Jenny och Harald med familjer samt av vänner och kolleger.

Sven Andersson – en av landets största vvs-profiler – har gått bort
Sven Andersson i samtal med Birgitta Nordqvist, LTH, vid en av de föreläsningar han gjorde vid LTH. Foto: Bengt Andersson

TILL MINNE. Tiden har nu tagit slut för Sven Andersson – min mentor och förebild och en av Sveriges mest kända vvs- och klimatprofiler. Han gjorde sig känd som en kunnig, entusiastisk, prestigelös och varm medmänniska som oförtrutet jobbade vidare med sin livsuppgift: att förbättra inomhusmiljön för alla.
Han jobbade i Malmö som ingenjör och senast som byråchef på kommunens fastighetskontor, med ventilation i dess vidaste betydelse.
Som den sanne humanist han var, värnade han speciellt om den lilla människan som sökte göra sin stämma hörd mot oförstående tekniker. Han har vid ett antal tillfällen, även efter sin pensionering hjälpt ”gamla tanter” att få rätt mot dryga fastighetsägare och tekniker, genom att med enkla mätmetoder visa dessa att ”tanten” ifråga hade fog för sina upplevda klimatbesvär i lägenheten. Kaffe och ”hembakt” räckte som belöning för insatserna vid dessa tillfällen. Som medlem i Astma och allergiföreningen i Malmö ställde han alltid upp.

Sven var även välsedd i andra kretsar där kvalificerad teknik och forskning frodades. Hans kontaktnät var omfattande: från KTH i Stockholm, LTH vid Lunds universitet, SIB (Staten institut för byggnadsforskning) i Gävle, Boverket i Karlskrona, Nutek i Stockholm samt till DTU (Danmarks tekniska universitet) i Lyngby.
Dessa är bara några exempel på inrättningar som utväxlade erfarenheter med honom och där man uppskattade hans förmåga att prestigelöst dela med sig av sina kunskaper. Han har ofta intervjuats i olika media för sina insatser. Man bör nämna att han drog igång asbestdebatten i Sverige, ”tvingade” byggfabrikanter att redovisa giftigheten i sina produkter, skrev rapporter om sjuka husproblemen, samt gjorde omfattande undersökningar och ombyggnader av skolor och dagis, allt för barnens hälsa.

Ett av hans projekt som genomfördes i Malmö och som sedan kopierades på andra orter i Sverige, bland annat Stockholm, var att han, i samarbete med Arbetsförmedlingen, lärde upp arbetslösa ungdomar att gå allergironder i skolor och på förskolor. I Malmö resulterade detta i att de besökta skolorna fick en bättre inomhusmiljö för såväl elever som personal samt också i att vissa elever fick anställning hos konsultfirmor medan andra fick lust att studera vidare. På universitetet i Lund såg man hans kapacitet och han inbjöds att hålla föreläsningar för studenter som på LTH utbildas för olika insatser inom ventilation och inomhusmiljö.
För sina insatser för LTH och för sitt engagemang för bättre inomhusklimat, belönades han av universitetet med ett till hans ära instiftat ”Sven Anderssonpris” som nyligen utdelades till före detta barnallergiläkaren Eivor Svenonius i Malmö.

Han var även bokintresserad och läste mycket, speciellt svenska författare och han deltog årligen i ”Bokens dag” i Malmö.
Han hade personlig kontakt med Torgny Segerstedt, tidigare chefredaktör för Göteborgs Handels och Sjöfartstidning som förärade honom en bokserie som tack för att han som ung påg cyklade runt och delade ut ocensurerade exemplar av Göteborgstidningen i Malmö; i Göteborg blankades dessa tidningar från negativa skriverier om nazismen, efter påtryckningar från hög nivå. Han förärades även av Per T Ohlsson på Sydsvenska Dagbladet i Malmö ett dedicerat exemplar av en av hans senare böcker, efter att de träffats och utväxlat erfarenheter.

Text: Bengt Andersson

Dela socialt
Publicerad 21 april 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?