Spillvatten kan spara energi …

Spillvatten kan spara energi …

Duschvärmeväxlare är en av lösningarna för spillvattenåtervinning.

Flera tekniker för värmeåtervinning men motståndet i Sverige är stort

Det går att spara energi med spillvattenvärmeväxlare, men beställarna måste ställa krav på leverantörerna. Det framkom på en teknikträff i Helsingborg.

TEXT: MARK KRETZ

HELSINGBORG. Tappvarmvatten står för en ökande andel av nya byggnaders energibehov. Moderna flerbostadshus är välisolerade och har värmeåtervinning ur ventilationsluft med FTX eller FX, vilket medför att energibehovet för tappvarmvatten kan vara högre än energibehovet för rumsuppvärmning.

Den schablonmässiga energianvändningen för tappvarmvatten i svenska flerbostadshus är 25 kWh/m2 Atemp. Om energieffektiv återvinningsteknik utvecklas för spillvatten finns en stor potential till låg energianvändning och en effektsänkning vid nybyggnation eller vid renovering av flerbostadshus.

På den svenska marknaden finns ett fåtal tekniklösningar som är avsedda för värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus. Det är vanligt i Frankrike, Schweiz och Tyskland.

Vid en teknikträff i Helsingborg presenterade Roland Jonsson, WSP, svenska erfarenheter av spillvattenvärmeväxlare. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Helsingborgs stad.

Roland Jonsson började med att konstatera att det finns ett visst motstånd mot spillvattenvärmeväxlare.

Roland Jonsson.

– Jag tror aldrig jag hört så många motargument mot någon produkt jag arbetat med som spillvattenvärmeväxlare. Ibland undrar man hur mycket kreativitet som krävs för att hitta motargument, jämfört med att hitta kreativitet för att sätta in den här produkten.

Det finns ett flertal tekniska lösningar för spillvattenåtervinning: duschvärmeväxlare som placeras under duschkabinen, värmeväxlare i golvbrunn, stående rörvärmeväxlare, liggande rörvärmeväxlare i sexmeterslängder samt storskaliga värmepumplösningar.

I tester med duschväxlare har man mätt hur mycket kallvattnet kan värmas av avloppsvattnet.

– I Stockholm kan kallvattnet gå ned till fyra grader ungefär. Har man då ett avloppsvatten med en temperatur på 27–30 grader i snitt finns det ju en del temperaturdifferens att växla emot.

Husen man mätt i är belägna i Hammarby sjöstad och i bland annat Årsta, Högdalen och Årstadal. Enligt Roland Jonsson sparar avloppsvärmeväxlare mer energi vintertid än sommartid, eftersom inkommande kallvatten på vintern
håller lägre temperatur än sommartid. Det innebär att man kan hålla ned effekten på fjärrvärmen, men tar inte bort underlaget för kraftvärmen sommartid. I de bästa fallen har man sparat 10 kWh per kubikmeter tappvarmvatten.

En erfarenhet dragen från undersökningen är, enligt Roland Jonsson, att beställarna bör ställa prestandagaranti på spillvattenvärmeväxlarna för att få bra utfall.

Dela socialt
Publicerad 22 december 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?