Skörda de lågt hängande frukterna!

Ordföranden har ordet

På denna plats i tidningen refererar jag ofta till mitt uppdrag som koordinator för Bebo, som är Energimyndighetens beställarnätverk för energieffektiva flerbostadshus.

Inom Bebo har vi identifierat att många bostadsrättsföreningar och små fastighetsbolag är en svag beställargrupp som – för att kunna erhålla och upprätthålla en bra energiprestanda i de byggnader de förvaltar – behöver hjälp av kunniga energiexperter.

Under perioden 2016-18 genomfördes ett pilotprojekt med syfte att testa en ny affärsmodell med avtal inriktat på energioptimering under drift: Målstyrd energiförvaltning. Bakgrunden var att många bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare har hög energianvändning, bland annat på grund av att de energitekniska systemen inte sköts som de ska, att energioptimering inte ingår i avtalet om teknisk förvaltning i fastigheten och att kompetens saknas hos såväl beställare som utförare av teknisk förvaltning.

Effektiviseringspotentialen för att minska energianvändningen i landets bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare bedöms vara 7 TWh genom att i många fall skörda de ”lågt hängande frukterna”.

För att en byggnad ska få eller bibehålla en bra energiprestanda måste man alltså kunna anlita en kompetent teknisk förvaltning som kan driftoptimera de energitekniska systemen i byggnaden. Men är man en ”svag” beställare behöver man ett stöd för att få med detta när man upphandlar en teknisk förvaltning.

Med erfarenheter från pilotprojektet har ett nytt projekt med stöd av Energimyndigheten startats med syfte att ta fram dels enkla och tydliga avtalsmallar, dels informationsmaterial som vänder sig till dessa målgrupper av ”svaga” beställare. Vi sökte också en organisation som kan förvalta och tillhandahålla dessa avtalsmallar och som kan sprida och implementera dessa.

Avtalsmodellen kallades inledningsvis för Målstyrd energiförvaltning då den bland annat bygger på att beställare och utförare tillsammans sätter upp och följer upp mål för energieffektiv drift och eventuella förbättringsåtgärder.

Projektet genomförs av AFF-service som huvudman och i samarbete med Stockholms stads miljöförvaltning, Storstockholms energikontor, Energieffektiviseringsföretagen (EEF), Fastighetsägarna Stockholm och Fastighetsägarna Sverige. Målet är att 20 bostadsrättsföreningar/mindre fastighetsägare skriver avtal under projektperioden samt att tre till fem energitjänsteföretag blir auktoriserade för tjänsten via EEF.

Man har också nu bytt namn på avtalsmodellen till Teknisk förvaltning – Energi.

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 • goran.werner@wspgroup.se

Dela socialt
Publicerad 21 maj 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?