Så lyckas du med energiarbetet

Teknikinformation om energistrategier för flerbostadshusägare

Att förankra besluten inom den egna organisationen var en av orsakerna till att fastighetsägare lyckades med energiarbetet. Det presenterades vid en digital föreläsning hos Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Malmö.

MALMÖ. I en Beboförstudie – Energistrategier för flerbostadshusägare – har det undersökts hur några ägare av flerbostadshus i Sverige arbetar för att främja ett hållbart energisystem.
Förstudien har tagits fram inom ramen för Energimyndighetens Bebonätverk, och har genomförts av konsultföretaget Anthesis. Vid en teknikinformation presenterades kartläggningen inom Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Malmö, med Agneta Persson, Anthesis, som föredragshållare.

Studien fokuserade på hur fem kommunala fastighetsägares strategier och handlingsplaner ser ut samt vilka verktyg de använder i sitt energiarbete. Tre av företagen var större och två var mindre. Förstudien har också analyserat hur de kan dra nytta av varandras erfarenheter och hur de kan vara förebilder för andra fastighetsägare när det gäller energistrategi och handlingsplaner. I studien ställes frågor till fastighetsägarna kring bland annat hur ägardirektiven är formulerade kring energi och miljö, hur man arbetar med energiuppföljning samt vilket intresse hyresgästerna har för energi- och miljöfrågor.

Resultatet av förstudien visar att fastighetsbolag kan nå framgång inom energi- och klimatfrågor på många olika sätt, och att det finns olika vägar att nå goda resultat i energiarbetet. Totalt tog man fram tolv framgångsfaktorer, varav tydliga ägardirektiv och uppföljning, förankring i organisationen och ägarambitioner sticker ut, exempelvis att installera soleller på samtliga fastigheter. En direkt praktisk åtgärd är att testa lösningar och produkter inom den egna organisationen. Som exempel på detta nämnde Agneta Persson fastighetsbolaget Vallonbygden som själva testade blandare på det egna kontoret innan de började installera dessa hos hyresgästerna.

Viktigt för fastighetsägare är, enligt Agneta Persson, att kopiera och lära av andras goda exempel, liksom att avsätta en specifik budget för energi- och klimatåtgärder. Anthesis har av Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram en grund för att få andra fastighetsägare att använda dessa faktorer.

Text: Mark Kretz

Dela socialt
Publicerad 25 augusti 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?