Remissvar

Intressanta remisser från olika instanser har duggat tätt den senaste månaden och EMTF:s remissgrupp har fått jobba en del. Hittills har vi svarat på två remisser, Näringsdepartementets promemoria om energiexperternas oberoende och kompetens samt Boverkets allmänna råd om alternativa energisystem, ALT1. Näst på tur är nu ytterligare en remiss från Näringsdepartementet, om implementeringen av artikel 7 i Energieffektiviseringsdirektivet, Socialdepartementets Byggkravsutredning och Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BBE. Remissvar som PDF: Näringsdepartementets promemoria om energiexperternas oberoende och kompetens Remissvar som PDF:  Boverkets allmänna råd om alternativa energisystem, ALT1. /Mark och Veronica

Dela socialt
Publicerad 12 april 2013

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?