Rädslan att göra fel slår ut nyfikenheten

Några snillen från branschen, representanter för både installation och bygg och med en sammanlagd mycket lång erfarenhet av diverse kriser och höjdpunkter, satt och spekulerade. De funderade på problemet med att få fastighetsägare att investera i energieffektivitet och god inomhusmiljö. En finurlig lösning kom fram i samtalet. Tänk om fastighetsägaren bara kunde ta betalt för det som räknas som vistelsezon i bostäder? I Boverkets byggregler, BBR, är vistelsezon ett klart definierat begrepp som enkelt kan användas. Med vistelsezonen som grund för uthyrbar area skapar man starka incitament för att fixa klimatskalet. Det skulle antagligen bli väldigt lönsamt att skapa täta klimatskal, isolera lite mer, ventilera på rätt sätt och installera energieffektiva fönster för att öka den uthyrningsbara arean.

Tanken är intressant och god, men kanske inte genomförbar. Protesterna från fastighetsägarna skulle nog höras lång väg, om detta ingenjörsresonemang faktiskt implementerades. Men, erkänn att det är roligt att leka med tanken! Att hitta lösningar på problem kräver lekfullhet, prestigelöshet och att tänka utanför lådan.
När BBR gjordes om 2006, fick vi funktionskrav istället för teknikkrav. Boverkets tanke med de nya kraven var att formuleringarna skulle främja teknikutveckling, skapa innovationslust och ge större frihetsgrader åt projektörer och konstruktörer. Istället för att göra som vi alltid har gjort, fick och får vi tänka annorlunda, så länge funktionskraven uppfylls.

Tyvärr är min erfarenhet den omvända. Utan vägledning och riktlinjer och med vagt formulerade byggregler, har definitionen av god inomhusmiljö och god luftkvalitet blivit något godtyckligt och nästan läskigt. Vem bestämmer vad det är? Och om någon vågar sig på att definiera det, vem ska godkänna det och på vilka grunder? Rädslan att göra fel resulterar i att man gör som man alltid gjort.
Eller är de gamla sanningarna faktiskt är det bästa vi har?
Gammal kunskap kan vara nog så ny och innovativ. Det beror på vem mottagaren är. Och hur kunskapen används. Det värsta som kan hända är att du måste tänka om för att nå fram och bli förstådd.

/Veronica

Dela socialt
Publicerad 19 juni 2013

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?