Prisregn på EMTF:s årsmöte

Liksom de senaste drygt 20 åren har EMTF (dåvarande VVS Tekniska Föreningen) utdelat pris till de bästa tekniska artiklarna skrivna av studenter. Så även i år, där förstavinsten gick till en text om solceller i Luleå.

Prisregn på EMTF:s årsmöte
Frej Fogelström från Luleå vann första pris i årets stipendietävling. Foto: Privat

ÅRSMÖTE. Utdelningen skedde som tidigare år vid årsmötet, där även deltagarna fick presentera sina alster.
Vinnarna var utsedda av EMTF:s seniorråd, som består av Birgitta Thelander, Mats Sandor, Olle Rosenbaum, Göran Johansson, Sven Malm och Hans Severinson. De i år nio inkomna bidragen bedömdes av seniorrådets ledamöter var för sig. Av juryn framgick att den tekniska nivån och artiklarnas relevans generellt var mycket hög, så det var ingen lätt uppgick för gruppen att fiska fram vinnarna.

Första pris tilldelades artikeln ”Solcellsanläggning vid LTU”, författad av Frej Fogelström och Andreas Rosendal, Luleå tekniska universitet.
Seniorrådets kommentar: ”En mycket intressant studie som visar på möjligheterna, problemen och lösningarna för solceller på nordliga breddgrader med möjlighet att ge lönsamhet. Detta kan vara bra vägledning som mall för andra projekt. Tydlig avgränsad problemställning, bra uppställning. Väldigt intressanta slutsatser, redig och bra redovisning.”

Andra pris gick till artikeln ”Vätskeflödet påverkar prestandan i vätskekopplade värmeåtervinningssystem” författad av Mohammed Mahmoud, Chalmers.
Seniorrådets kommentar: ”Artikeln har på ett nytt sätt satt fokus på vätskekopplade FTX-system, genom att kraven på hög temperaturverkningsgrad har ökat, och att system med variabla flöden har blivit vanligare. Här har man förtjänstfullt visat på behovet av anpassning av vätskeflödet, optimering av andelen frostskyddsmedel och den ofrivilliga ventilationens inverkan. Klar och lättillgänglig redovisning – bra!”

Tredje pris fick artikeln: ”Implementering av fjärde generationens fjärrvärme”, författad av Henrik Nordström och Klara Smeds, Linköpings tekniska universitet.
Seniorrådets kommentar: ”Ett intressant och samhällsviktigt ämne, som måste beaktas vid utveckling av effektivare energisystem i Sveriges urbana bebyggelse. Arbetet pekar på de förutsättningar som finns för vidareutveckling, och kan vara en bra utgångspunkt för analys på olika orter. Bra sammanfattande slutsatser.”

Vid årsmötet framkom också att föreningens utbildningsverksamhet växte under 2021, bland annat utbildningar om totalmetodiken i samarbete med CIT Energy Management.

Vidare presenterade chefredaktör Peter Olofsson förra årets utveckling och pekade på den nya grafiska profileringen.

Grattis, Örebro!
Örebro blev årets lokalavdelning, mycket för att man tagit initiativ till egna möten och lockat nya personer till föreningen. Valen till föreningens huvudstyrelse var tre och återval av Christian Johansson och Lotta Bångens.

Dela socialt
Publicerad 25 juni 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?