Ordföranden har ordet: Ett annorlunda år men med nya möjligheter?

Så här i mitten av november kan jag konstatera att 2020 har varit ett annorlunda år för oss i Energi- och Miljötekniska Föreningen.

Ja, det har varit en hel del svårigheter att ställa om olika delar av verksamheten, främst vår kurs- och seminarieverksamhet. Men det har också skapat en hel del nya möjligheter. Vi har till exempel tvingats att bli mer digitala, och precis som jag konstaterat tidigare, har vi kunnat genomföra kurser och seminarier på ett mycket bra sätt via våra digitala hjälpmedel efter det att vi i våras fick sadla om till 100 procent digitala kurser.

Faktiskt har detta gjort att vi i de flesta fall nått ut till fler deltagare än vid kurser på plats. Senaste siffran nu i november är att vi haft 330 kursdeltagare på 25 kurstillfällen, vilket är fler än vi brukar ha. Vi anordnade Installationsbrandskyddsdagen digitalt 5 november, ett mycket uppskattat webbinarium med 65 deltagare.

Vi hade planerat att kunna ha vår energikonferens (med tema om varför inte energiprestanda blir som beräknat i nya byggnader) den 3 december med möjlighet att dels delta fysiskt (max 20 personer), dels via webben. Men nu när regeringen gått ut med nya restriktioner om max åtta personer, så genomför vi den helt via webben, i skrivande stund är det cirka 60 personer anmälda.

Så jag kan konstatera att den för vår förening och för våra medlemmar viktiga kurs- och seminarieverksamheten har klarat sig fantastiskt bra trots omställningen på grund av pandemin.

I år har vi satsat på att förbättra våra rutiner och förhoppningsvis få tillbaka medlemmar, och även på att sälja in föreningen till kommande medlemmar. Vi vet exempelvis att många nyexaminerade och nyanställda inte känner till hur de kan bli medlemmar på sin nya arbetsplats. Därför kommer vi att öka insatserna att kontakta företagen i branschen och visa på den nytta de anställda kan ha av ett medlemskap – både för företagen och sin yrkesroll.

Dessa nya erfarenheter med de digitala verktygen och systemen har varit betydligt mer positiva än vad vi trott tidigare, kanske just för att vi kommit in i denna värld snabbare än vi tänkt och tvingats att se möjligheter. Detta gör nu att vi för nästa år planerar att se över hela vår digitala plattform och investera för att fortsatt kunna nyttja dessa möjligheter ännu bättre.

Med önskan om en god jul och gott nytt och hälsosamt år.

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 • goran.werner@wspgroup.se

Dela socialt
Publicerad 16 december 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?