Ordföranden har ordet: Bebo stöttar svaga beställare som vill energieffektivisera

Ordföranden har ordet: Bebo stöttar svaga beställare som vill energieffektivisera

Jag lägger min mesta jobbtid på att driva och koordinera Bebo, Energimyndighetens beställarnätverk för energieffektiva flerbostadshus.

Inom Bebo har vi bland annat representanter för landets många bostadsrättsföreningar (HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige). Vi har sett hur svårt det är för bostadsrättsföreningar att handla upp och genomföra rätt åtgärder för bättre energiprestanda. Därför har vi inom Bebo valt att stötta just denna typ av svaga beställare av energieffektiviseringstjänster.

För några år sedan stöttade vi en studie i Hammarby Sjöstad där Sjöstadsföreningen – bestående av 47 bostadsrättsföreningar – studerade varje förenings energiprestanda. Här framkom med tydlighet att det förutom vissa kvalitetsbrister under produktionen av byggnaderna, kunde skilja över 50 procent i köpt energi per kvadratmeter Atemp mellan två föreningar som hade identiskt byggda hus men med olika teknisk förvaltning.

Sjöstadsföreningen skissade då på ett upplägg för att handla upp den tekniska förvaltningen med incitament och mål på energiprestandaförbättring, vilket kom att benämnas Målstyrd Energiförvaltning, MEF.

Detta ledde till att ett pilotprojekt startades med Stockholms stad som huvudman för att testa en sådan upphandling. Man skulle kunna säga att detta var en form av EPC (energy performance contracting) i en ligthversion, främst handlar det om driftoptimering. Tidigare studier visar att inom landets bostadsrättsföreningar, som utgör cirka 40 procent av alla flerbostadshus, finns en potential att förbättra energiprestandan med 15–20 procent med ”bara” bättre koll på driften. Potentialen motsvarar 2,2–3,0 TWh/år.

Det visade sig att många driftentreprenörer inte hade rutin (eller kompetens) för att ta in ”energiexperter” i sina tekniska förvaltningsavtal. Och bostadsrättsföreningarnas styrelser hade svårt att formulera vilka krav som skulle ställas för att kunna sätta upp rimliga incitament i avtalen. Med dessa erfarenheter startades ett nytt projekt inom Bebo att se över och förenkla metoden, och bland annat togs incitamentdelen bort i konceptet och en förenklad upphandlingsinstruktion och kontraktsmall togs fram.

Vi har också haft stöd från Energieffektiviseringsföretagen (EEF) som kommer att arbeta med spridning av kunskap om avtalsmodellen till sina medlemmar.

Det är lätt att prata om energieffektivisering för oss som kan och vet, men för många bostadsrättsföreningar krävs det mycket mer att komma till handling.

Med förhoppning om en frisk och hälsosam höst och vinter!

Göran Werner

Dela socialt
Publicerad 14 oktober 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?