Nyheter om installationsteknik

Chalmers forskare avslöjade sina senaste rön på ett seminarium


Föredragen på eftermiddagsseminariet i Göteborg inleddes med att Lars Ekberg berättade om skyddsventilationsforskningen i Göteborg och dess historia. Foto: Mark Kretz

Under en eftermiddag presenterade forskarna vid Chalmers Installationsteknik sina senaste rön för en intresserad åhörarskara.

GÖTEBORG. Chalmers Installationsteknik och Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Göteborg arrangerade ett eftermiddagsseminarium där aktuell forskning kring inomhusmiljö, högtemperaturkylning, styrstrategier för värmesystem, fjärrkyla och skyddsventilation presenterades. Föredragen inleddes med att Lars Ekberg berättade om skyddsventilationsforskningen i Göteborg och dess historia. Det handlar, enligt Lars Ekberg, om en barriärfunktion mellan kontaminerad och ren luft, det kan handla om säkerhetstänk. I utrymmena med de häftigaste renhetskraven kan man proppa hela taket med Hepafilter och med de högsta 0,5 luftflöde per sekund kan man komma upp i 500–600 omsättningar i timmen. Den forskning som bedrivs handlar bland annat om filter i miljöer som omfattas av skydds ventilation och hur luftföroreningar kan fångas upp av luftflödet.

Om luftkvalitet och inneklimat i klassrum pratade Sarka Langer och Despoina Teli. Arbetet genomförs i samarbete med Lokalförvaltningen i Göteborg och prov och enkäter genomförs i skolor med olika typer av ventilationssystem. Om högtemperaturkylning av svenska kontorsbyggnader pratade Taha Arghand och Peter Filipsson, bland annat utifrån från Skanskas kontor i Stockholm som togs i drift för några år sedan. För kylning används varken fjärrkyla eller kylmaskiner, utan man använder borrhålslager. Inte ens den exceptionellt varma sommaren 2018 orsakade ökade klagomål på för höga inomhustemperaturer. Enligt Peter Filipsson var det en bra sommar att stresstesta systemet.

Daniel Olsson berättade om sin forskning kring styrstrategier för värmesystem i flerbostadshus.
I projektet har värmeregleringen i tre flerbostadshus på Hisingen undersökts. Det handlar både om återkopplad reglering, modellbaserad reglering och traditionell reglering (den vanligaste typen av reglering). Samtliga hus har vatterburen värme samt frånluftsventilation. Maria Jangsten berättade om utveckling av fjärrkyla i Göteborg. Hon arbetar med ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla det befintliga fjärrkylasystemet i Göteborg. Genom en initial nulägesbeskrivning ska strategier tas fram för hur utvecklingen kan styras. Fokus ligger på att undersöka möjligheten att använda högre temperaturer och således mer frikyla från Göta Älv. Älvvatten används redan i dag, men användningen bör kunna öka, menade Maria Jangsten. Projektet ingår i ett samarbete mellan Chalmers och Göteborg Energi.

Efter seminariet gavs deltagarna möjlighet att vara med på en visning av Installationstekniks eget laboratorium där det bland annat finns ett flertal testriggar för bland annat styr och övervakning, pumpar och flöde.

 

Dela socialt
Publicerad 29 januari 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?