Nya ventilationskrav med covid-19

Nya ventilationskrav med covid-19

Thomas Olofsson informerade om covid-19 och ventilation hos EMTF i Göteborg.

Teknikseminarium i Göteborg om ventilation och coronapandemin

Text: Mark Kretz Foto: Umu

Ökad fokusering på driftfrågorna är en viktig faktor för att minska spridningen av covid-19. Det var en av faktorerna som framkom vid ett teknikseminarium om ventilation och covid-19.

GÖTEBORG. En kunskapskartläggning har genomförts vid Umeå universitet på uppdrag av Energimyndigheten, med syfte att synliggöra det specifika kunskapsläget om ventilation, uppvärmning och kyla av inomhusmiljön och behovet av den nya kunskap som aktualiseras av coronapandemin. Kartläggningen har omfattat både en litteraturgenomgång och intervjuer med aktörer och nyckelpersoner.

Vid ett teknikseminarium i Göteborg, arrangerat av EMTF i Göteborg, presenterade Thomas Olofsson, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet, denna kartläggning. Den har bland annat presenterats i Energi & Miljö och i den europeiska vvs-organisationen Rehvas tidning, Rehva Journal.

– Vi misstänker att vissa miljöer har större luftflöden än vad som är nödvändigt och att andra utrymmen har undermåliga luftflöden, sade Thomas Olofsson.

Det finns ett antal rekommendationer avseende drift av byggnader. I Kina kom redan i början av 2020 riktlinjer för drift av byggnader, följda av liknande rekommendationer från den amerikanska vvs-organisationen Ashrae och Rehva.

Enligt Thomas Olofsson baserades de kinesiska riktlinjerna på att man tidigt upptäcker covid-19, att detta rapporteras, att man ställer diagnoser och behandlar problemet. I dessa understryks att driftpersonalen är väl förtrogna med driftinstruktionen och att förstå hur anläggningen betjänar byggnaden.

– I Kina menar man att man ska köra luftbehandlingsaggregatet minst en timme med fullt flöde. Att det säkerställs att ren luft tillförs och att luftbehandlingssystemet ska vara rengjort. När så är nödvändigt måste också kapaciteten på kyl- och värmebatterier ökas för att klara den ökade luftomsättningen.

Ashrae noterar att ventilationens betydelse för covid-19 är avgörande för att minska spridningen, samt att driftfrågorna är viktiga. Enligt Rehva ska man bland annat ventilera två timmar före och två timmar efter att byggnaden börjar användas och att toalettventilation hålls i drift dygnet runt. Läckage i värmeåtervinning ska hållas koll på.

Av intervjuerna, där både myndigheter, organisationer (bland annat EMTF), tekniska företag och fastighetsförvaltare intervjuades, fick man bland annat fram att revideringen av våra svenska regelverk kan göras, exempelvis flexibilitet och zonindelning.

Exempelvis framförde inte hyresgästerna någon oro relaterat till ventilationssystemet med anledning av covid-19. Däremot hade man inte ändrat luftflöden. Med vav kan dock luftomsättningen minska när det är färre i lokalerna, vilket kan vara intressant att forska vidare på. Det finns också tankar att använda uv-strålning för att inaktivera vissa virus och bakterier, alternativt använda Hepafilter, vilket då kräver höga flöden, vilket kan vara kostsamt.

Dela socialt
Publicerad 13 april 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?