Nya ledamöter i EMTF

När EMTF hade årsmöte gick de formella årsmötesförhandlingarna smidigt, medan övriga frågor fick igång diskussionen.

Vid EMTF:s årsmöte på Filmhuset i Stockholm, presenterades det gångna året av föreningens nytillträdde generalsekreteraren Veronica Eade. Exempelvis EMTF-riksdagen som förra året hade fler deltagare än året innan, men hon efterfrågade ett lika stort antal deltagare på årets EMTF-riksdag, som antalet riksdagsmän till i höst. I år är temat är miljöklassningar.

Stadgeändring
Ett av de sista besluten som den avgående ordföranden Robert Johansson hade att ta hand om var en stadgeändring, som i korthet går ut på att för att bli seniormedlem ska man ha uppnått allmän pensionsålder, och inte längre arbeta. Då betalar man endast medlemsavgiften, och inte serviceavgiften. Den som vill bli seniormedlem måste dock anmäla att man upphört med sin yrkesverksamhet.

Två nya medlemmar invaldes också i styrelsen, Marko Granroth, KTH, och Kenneth Ahlström, driftchef vid bostadsbolaget Kopparstaden i Falun. De ersätter Robert Johansson, Stockholm, och Ann-Christine Jonsson, Örnsköldsvik. Ny ordförande efter Johansson är Per-Erik Nilsson, CIT Energy Management, Göteborg. Till revisorer omvaldes Lars-Erik Östman som ordinarie och Birgitta Thelander som suppleant. Ny i valnämnden valdes Berne Nilsson, Malmö.

Årets lokalavdelning
Örebro lokalavdelning fick pris som årets lokalavdelning med motiveringen att den leds av en engagerad lokalkommitté som under året kombinerat med stor bredd på ämnen på ett mycket uppskattat sätt engagerat många medlemmar.

Två priser
Två priser till studenter delades ut.

I kategorin ”Examensarbete” erhöll Joel Arnoldsson vid Linköpings universitet priset för sin kandidatuppsats med titeln ”Adsorptionskyla – frysapplikation med lågvärdig värme” .

I kategorin Avhandling/forskningsarbete tilldelades José Acuña, KTH pris för sin doktorsavhandling, KTH. ”Temperaturmätningar i berget hjälper till att få en bättre förståelse för geoenergin”.

Mark Kretz

Dela socialt
Publicerad 26 april 2013

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?