Ny branschstandard för teknisk isolering

Ny branschstandard för teknisk isolering

Isoleringsfirmornas förening (IF) har tagit fram en branschstandard för teknisk isolering. Foto: IF

 

BLEKINGE. I den nya teknikstandardenför teknisk isolering ingår även utrymme för isolering. 

IF – Isoleringsfirmornas förening – har tagit fram en branschstandard för teknisk isolering som ska underlätta för hela bygg- och främst vvs-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer att leda till mer hållbara och klimatsmarta byggnader. Standarden ska vara ett hjälpmedel både för beställare, konsulter, besiktningsmän, vvs-, kyl- och isoleringsentreprenörer.

Den behandlar isolering av både rör- och ventilationskanaler och utrustning.

En del av syftet med standarden är att ta fram dimensioneringshjälpmedel i form av tabeller, så kallade isoleringsklasser, som kan användas under projekteringsstadiet vid nybyggnation och ROT-projekt gällande rör- och ventilationsanläggningar. Målet är att tabellernas innehåll ska väga in såväl kostnad som miljöpåverkan associerad med en viss isoleringsprodukt. Standarden gäller kalla och varma medier, både inomhus och utomhus och ska ska samstämma med europeiska standarder.

Vid en teknikinformation arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Blekinge presenterades standarden av Johan Sjölund, IF, och projektledaren Johan Gustafsson, TyMa Consult AB.

Enligt Johan Sjölund är standarden framtagen på initiativ av branschföretagen och arbetet har gjorts möjligt med hjälp av bidrag från SBUF. Under arbetet har man haft samråd med byggbranschen; alltifrån beställare, konstruktörer och installatörer och isoleringsentreprenörer.

Under arbetet har man också haft löpande kontakt med Boverket som anser att det är bra att isoleringsbranschen tar ansvar för standarder.

Historiskt sett är det AMA-tabellerna som varit det närmaste vad man kan komma standarder, enligt Johan Sjölund. Från 1960, då isolertjocklekarna angavs utifrån vedpriserna, till en senare utgåva där elpriserna styrde.

Branschstandarden, som fastställdes i år, utgår från U-värden. I skriften finns en beräkningsformel för rör och en för ventilation, enligt SS-EN-standard 12828. För ventilation har man skapat ett system för kalkyl enligt samma tänkande.

I standarden har man tagit fram rekommendationer för platsbehovet för isolering i samarbete med isoleringsentreprenörer avseende både ventilation och rör.

Text: Mark Kretz

Dela socialt
Publicerad 16 september 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?