Nu har AMA VVS & Kyla 22 släppts – här är nyheterna i nya upplagan

Spillvattenväxlare har tagits med och så man har sett över gränsdragningen mellan styr och övervakning, el och vvs. Det är några av nyheterna i AMA VVS & Kyla 22.

Nu har AMA VVS & Kyla 22 släppts – här är nyheterna i nya upplagan
Foto: Istockphoto

GÄVLE. AMA VVS & Kyla 22 ges ut av Svensk byggtjänst med nya tillhörande råd och anvisningar (RA). Det är den elfte upplagan sedan hela systemet startade i början av 1950-talet av VVS Tekniska Föreningen, föregångaren till Energi- och Miljötekniska Föreningen.
Vid årets första möte i verkligheten – genomfört hos EMTF Gävle – berättade Jan Fredriksson, ansvarig för revideringen av AMA om förändringarna i förhållande till tidigare utgåvor och andra nyheter i samband med  denna utgåva av AMA VVS & Kyla.

En nyhet är att spillvattenväxlare nu finns i AMA, vilket inte fanns beskrivet i den gamla strukturen. För att strukturera de olika växlare som finns har dessa delats upp i undergrupper: en för spillvärmeväxlare, en för fjärrvärmeväxlare, en för fjärrkyleväxlare samt diverse växlare. För spillvattenväxlare finns krav på att de ska vara rengöringsbara, tåla tryck och ha funktion att inte kontaminera tappvatten. I råd och anvisningar ska projektören ta ställning till monteringssätt och liknande.

En stor del av uppdateringen handlade om gränsdragning styr och övervakning, mycket beroende på att vvs-apparaterna har blivit alltmer avancerade med inbyggda styrsystem och funktioner, vilket tvingar fram bättre vägledning och att definiera gränsdragning mellan projektering, montage och drift. Man har skapat enklare symboler för att ge exempel på hur gränsdragningen ska ske mot el, styr- och övervakningssystem.
Delarna kring injustering av vätskeburna system har setts över, med samma metod för värme, vvc och vätskeburen kyla. Kraven är bland annat att flöde inte får avvika mer än 10 procent och differenstryck över betjänande objekt får bara vara 20 procent.

Man har också gjort en översyn över omfattning av rensöppningar. Man hänvisar till en svensk standard, som angivit omfattningen, man har då tagit ett förslag till för horisontella max mellan rensluckor och för stigare. Omfattningen av rensöppningar ska vara åtkomligt placerade – man ska inte behöver hyra en skylift för att utföra arbetet, liksom att rensluckorna får skyltar, där det framgår att det är en renslucka som inte får blockeras.

Dela socialt
Publicerad 22 augusti 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?