”Kraftringen visar på värdet med breddad kunskap”

”Kraftringen visar på värdet med breddad kunskap”

DÄRFÖR ÄR JAG MED I EMTF

Johnny Ragazzo, ledamot i EMTF:s styrelse

– Jag har varit ledamot i EMTF:s styrelse sedan sommaren 2021. Jag brinner för förändring och utveckling. Inte minst genom att verka för att det tekniska kunnandet ska öka. Jag inkluderar verkligen mig själv i detta fast – eller snarare på grund av – att jag är gammal i branschen, säger Johnny Ragazzo.

TEXT: PETER OLOFSSON

Johnny Ragazzo är senior projektledare på energibolaget Kraftringen med huvudkontor i Lund.

– Kraftringen är med i täten i energibolagens strävan att bli mer hållbara. Till exempel genom en helt miljövänlig, fossilfri produktion av fjärrvärme och el. Men också genom en väl utvecklad energitjänsteavdelning, menar Johnny Ragazzo.

– Jag känner att EMTF har rätt fokus, och då blir styrelsearbetet tillsammans med kunniga kolleger väldigt givande, stimulerande och roligt.

För Johnny Ragazzo är det medlemsnyttan som är nummer ett, eftersom det är hela fundamentet för att EMTF ska vara en relevant förening.

– Jag kämpar för att visa värdet av EMTF för andra delar av vår bransch; de som inte i tillräcklig omfattning upptäckt oss än, trots exempelvis artiklar om fjärrvärme i Energi & Miljö. Att EMTF i högsta grad är en relevant förening även för dem, menar jag.

För det behövs en breddad kunskap om vad som görs i andra projekt och i tekniken som gör att kunden får ett bra inneklimat med rätt kvalitet med hjälp av tjänster och produkter från vår bransch.

– Något som vi centralt, men framför allt våra lokalavdelningar, erbjuder genom bland annat kurser, utbildningar och olika träffar. Vår tidning Energi & Miljö bidrar såklart också starkt till att inspirera och sprida kunskap.

– Jag försöker lobba för att våra kolleger som jobbar med energi och miljö, men kanske inte så mycket med vvs, att de också ska gå med i EMTF. De behöver också öka sin kunskap, slutar Johnny Ragazzo.

Dela socialt
Publicerad 23 februari 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?