”Jag har alltid varit nyfiken på tekniska lösningar”

– Jag blev medlem i EMTF redan när jag var teknolog på KTH. På den tiden hette det VVS Tekniska Föreningen. När jag sedan började jobba som konsult inom energi- och installationsbranschen 1977 fortsatte jag att vara medlem, berättar Göran Werner som är EMTF:s styrelseordförande och generalsekreterare.

”Jag har alltid  varit nyfiken på tekniska lösningar”
Göran Werner är EMTF:s ordförande och generalsekreterare. Foto: Lars Lundgren

Göran Werner fortsätter att tala sig varm om föreningen:
– Branschtidningen Energi & Miljö, som då hette VVS-tidningen har jag för mig, var ett bra stöd för en färsk ingenjör. På 1970-talet hände det mycket nytt inom energi- och installationsområdet på grund av energi­krisen. Och det rusande oljepriset gjorde att det var ekonomiskt att göra värme- och ventilationssystemen energieffektiva.

Göran Werner menar att det då ofta fanns bra artiklar i VVS-tidningen som beskrev hur man beräknade och dimensionerade olika nya system och installationer som till exempel frånluftsvärmepumpar, FTX-system och termiska solfångare.
– Jag har alltid varit nyfiken på nya tekniska lösningar. Sedan i min roll som chef i olika konsultföretag har jag tyckt att det på samma sätt som det varit för mig är viktigt att mina medarbetare och kolleger håller sig uppdaterade på teknikutvecklingen. Då är EMTF med kurser, seminarier och inte minst tidningen, en given förening att vara medlem i, säger han.

Han konstaterar att sedan han blev invald i EMTF:s styrelse – och efter det att han nu också är styrelseordförande – har han haft möjlighet att påverka så att EMTF fortsatt utvecklas och leverera medlemsnytta med hög kvalitet.
– Vi har ett starkt engagemang på de 29 orter som har lokalavdelningar. Jag är stolt över att EMTF lockar så många duktiga och kompetenta människor i branschen, slutar Göran Werner.

Text: Peter Olofsson

Dela socialt
Publicerad 5 oktober 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?