Information om val av fläkt för brandskydd

Brandgasventilation får inte förväxlas med allmänventilation. Det var ett av budskapen när frågan kring brandgasfläktar togs upp i ett lokalavdelningsmöte i Skaraborg.

SKARABORG. Vilken sorts fläkt ska man ha när ventilationssystemet är en del av byggnadens brandskydd?
Det var temat för ett föredrag som Åsa Sölvhammar, teknikinformatör på Systemair, höll för medlemmarna i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Skaraborg. Hon har ingått i arbetsgruppen som tagit fram vägledningen ”Val av fläkt för brandskydd – Vägledning” som utgivits av av Svensk Ventilation.

Enligt Åsa Sölvhammar är brandgasventilation ett sätt att tömma byggnadsverk på brandgaser. Detta kan ske:
• Termiskt med hjälp av exempelvis luckor
• Mekaniskt med hjälp av brandgasfläktar
Brandgasventilation är ett system som vid händelse av brand eller efter brand ska sättas i drift. Det får alltså inte förväxlas med allmänventilation vars syfte är att säkerställa acceptabel inomhusmiljö. Fläktar i drift är ett sätt att säkerställa att brandgaser inte sprids mellan brandceller via allmänventilationssystemet, det vill säga ingen brandgasventilation.

Det gäller, enligt Åsa Sölvhammar, att ha koll på när det ska vara en ”vanlig” evakueringsfläkt och när det krävs en särskild brandgasfläkt enligt EN 12101-3:2015. Av AMA framgår också att om fläkten står under ”QEH.1 Brandgasfläktar” i AMA-beskrivningen ska fläkten uppfylla de krav som anges i AMA VVS & Kyla 19, däribland:
• Brandgasfläktar ska klara att transportera brandgas vid föreskriven temperatur under föreskriven drifttid
• Anslutning av fläkt till ventilationskanal ska utföras med flexibel stos av material med lägst samma temperaturtålighet och drifttid som för fläkt Om fläkten står under QE-fläktar (det vanliga fläktkapitlet) måste kraven tydligt definieras i AMA-beskrivningen: flöden, tryck, temperaturkrav, styrning etcetera. Exempelvis evakueringsfläktar ska stå här.

Text: Mark Kretz

Dela socialt
Publicerad 25 augusti 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?