Grundutbildning samverkan och partnering – Göteborg

Under utbildningen får du ta del av praktiska erfarenheter och vid kursens slut har du med dig verktyg för att direkt gå hem och starta eller delta i samverkans- och partneringprojekt.

Kursdatum:  9-10 april
Seminarieledare: Petra Offrell, Prolog
Tid: 08:00
Plats: Göteborg, Hjortviken, Hindås
Pris: 10 000 kr exklusive moms. Medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen, Byggherrarna samt i samarbetsorganisationerna erhåller 1000 kr rabatt. Anmälan krävs

Utbildningen riktar sig till dig som är byggherre, arkitekt, konsult, entreprenör, installatör eller arbetar som strategisk leverantör i byggprocessen både inom bygg och anläggningsbranschen.

Du lär dig bland mycket annat:

  • Samverkans- och partneringprocessens olika faser med ökat engagemang från byggherren
  • Att definiera EU:s fem olika samverkansformer
  • Vad som krävs för att lyckas med ett byggprojekt
  • Utökad samverkan i tre olika steg
  • Att skapa en win-win situation för alla teammedlemmar
  • Att utse rätt teammedlemmar som bidrar till projektets utveckling och framgång
  • Att förstå vikten av mjuka parametrar
  • Att kunna arbeta inom och utom nya LOU
  • Att mäta projektets resultat mot uppsatta mål
  • Att kombinera samverkan med leantänkande och industriellt byggande

Vid frågor kontakta seminarieledaren Petra Offrell på tel 010-709 99 19.

Anmäl dig här!

 

 

 

Dela socialt
Publicerad 13 mars 2013

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?