Grattis Camfil, vinnare av Stora inneklimatpriset!

Camfil Svenska AB vann den tjugoandra upplagan av Stora inneklimatpriset för utvecklingen av en ny generation Hi-Flo påsfilter. Priset delades ut 15 mars på Fastighetsmässan i Kista och prisutdelare var Karin Neuhaus, generalsekreterare för Astma- och allergiförbundet.

Grattis Camfil, vinnare av Stora inneklimatpriset!
Mattias Utbys och Emmy Koivisto, Camfil, med prisutdelaren Karin Neuhaus, generalsekreterare för Astma- och allergiförbundet. Foto: Ann-Louise Larsson

– God inomhusmiljö är viktig för alla, men särskilt för dem som har astma, allergi eller annan överkänslighet, säger Karin Neuhaus. Hon konstaterar att vi tillbringar 90 procent av all vår tid inomhus, vilket gör inomhusmiljö till en viktig faktor för vårt välmående.

– För den tredjedel av befolkningen som har astma, allergi eller annan överkänslighet är inomhusmiljön till och med livsnödvändig, fortsätter Karin Neuhaus.

– För dem är fukt- och mögelskador, bristfällig ventilation, kemiska emissioner från bygg- och inredningsmaterial en allvarlig hälsofara.

– Inte minst i tider som dessa, med elkris och höga elkostnader, är risken stor att energihushållning bidrar till sämre luft och därmed också till sämre hälsa, menar Karin Neuhaus och understryker vikten av kunskap om åtgärdernas effekter på inomhusmiljö och hälsa.

Motivering:
”Till vinnare av 2022 års Stora inneklimatpris har juryn utsett Camfil Svenska AB för utvecklingen av nästa generations Hi-Flo påsfilter. Filtret är ett exempel på en produkt som bidrar till att skydda människor från potentiellt hälsoskadliga luftburna partiklar – en typ av luftförorening vars koncentration utomhus allt för ofta når över gällande riktvärden. Produkten har förutsättningar att bidra till god luftkvalitet inomhus samtidigt som användningen av elenergi för fläktdrift begränsas”.

Stora inneklimatpriset instiftades 2001 av EMTF (Energi- och Miljötekniska Föreningen), Slussen Building Services, Svensk ventilation, och Svenska kyltekniska föreningen. Stora inneklimatpriset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta.

I juryn sitter Britta Permats, Roland Jonsson, Robert Thell och ordförande Lars Ekberg, professor vid Chalmers University of Technology.

Utöver vinnaren var även Greater Workplace, Elipcon och KTH Live-In Lab nominerade till priset. Totalt inkom 33 förslag som granskades av juryn.

Text: Peter Olofsson
Källa: Energi & Miljö

Dela socialt
Publicerad 15 mars 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?