Göran Werner har ordet

Göran Werner har ordet

Energirenovera mera – och samordna med andra åtgärder

Nu ska jag bli lite tjatig om energieffektivisering av befintliga byggnader. När jag skriver dessa rader är det början av oktober och Boverket har precis kommit ut med reglerna för hur man kan söka statligt bidrag till kostnader för att energieffektivisera i samband med renovering av flerbostadshus.

Jag skrev i början av året att det 2020 kom en ny lag om IMD-värme för flerbostadshus med sämre energiprestanda än cirka 200 kWh/m2 Atemp i primärenergi (sämre än klass F enligt BBR 25 som då gällde) och dessa motsvarar cirka 15 procent av beståndet. Och som jag skrev några nummer senare av tidningen, är jag mycket skeptisk till att individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus leder till minskad energianvändning. Men det goda med denna lag är att den innehåller ett viktigt undantag. Nämligen att om man istället genomför energieffektiviserande åtgärder slipper man att installera mätare för IMD-värme och så kallad ”energirenovering” kommer att kunna leda till väsentligt förbättrad energiprestanda i våra sämsta byggnader.

EU har startat aktiviteter för en ”Renovation wave” med bland annat fokus på energieffektiviseringsåtgärder. Och i samma anda, att minska energianvändningen i bebyggelsen, erbjuder man nu från vår regerings sida via Boverket och länsstyrelserna statliga bidrag på totalt 4,3 miljarder kronor på tre år från och med i höst för att öka takten på ”Energirenoveringar”.

Så nu kan alltså fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar få bidrag till inte bara de riktigt ”dåliga” flerbostadshusen utan till alla sina byggnader som ligger över 100 kWh/m2 Atemp i primärenergi (enligt BBR 29 som nu gäller). Man har möjlighet till cirka 50 procent av merkostnaden för energieffektiviserande åtgärder om man förbättrar energiprestanda med minst 20 procent. Men man måste ta hjälp av en certifierad energiexpert som verifierar att åtgärdernas merkostnad är relevanta och att energiprestanda förbättras så som man utlovar i sin ansökan om bidrag.

Så här har nu många konsulter/energiexperter ett viktigt uppdrag att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att energirenovera nu när man kan få upp till cirka 50 procent lägre kostnader. Framför allt är det lämpligt att samordna detta med andra underhållsåtgärder eller större renovering som till exempel fönsterbyten och stamrenoveringar.

Inom EMTF har vi startat utbildning av så kallade totalkonsulter i att använda Bebos metod ”Rekorderlig renovering” och Beloks ”Totalmetodik” för kvalitetssäkrad energirenovering, från förstudie till genomförande och uppföljning. I december arrangerar EMTF Energikonferens 2021 med energirenovering som tema. Missa inte det – boka redan nu in onsdag 8 december!

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 • goran.werner@wspgroup.se

Dela socialt
Publicerad 13 november 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?