Goda råd på föreläsning: så kan geo-FTX bli bättre

Förvärmningsbatteriet bör placeras i ventilationsaggregatet mellan uteluftsfiltret och värmeväxlaren i FTX-system om man använder geo-FTX. Det var ett av tipsen vid en geo-FTX-föreläsning i Uppsala.

Goda råd på föreläsning: så kan geo-FTX bli bättre
I en förstudie genomförd inom Bebo har information samlats in om vad som är installerat från cirka 15 geo-FTX-installationer på några orter. Bilden visar ventilation på Erikslund i Västerås. Foto: Mark Kretz

UPPSALA. Det finns fler än 30 geo-FTX-installationer som används för avfrostning i FTX-aggregat hos medlemmar i Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, Bebo. Cirka en fjärdedel av dessa har driftproblem genom att avfrostningen går in för ofta, vilket ger ett ökat behov av värmeenergi och värmeeffekt.
I en förstudie genomförd inom Bebo har information samlats in om vad som är installerat från cirka 15 geo-FTX-installationer från några orter. Vid en teknikföreläsning i Uppsala presenterade Per Kempe, PE Teknik & arkitektur förstudien och dess resultat.
– Det var ett antal geotermiska förvärmningar som inte fungerade som avsett, så man ville förstå mer om problemet och få in kunskap från flera anläggningar.

Enligt Per Kempe förekom fel i ett halvdussin system, exempelvis underdimensionerade borrhål och för små förvärmningsbatterier vilket gjorde att geo-ftx-systemet inte räckte, utan man måste ändå använda el för uppvärmning samt att man drabbades av styrproblem. Behovet av eftervärmning är i första hand kopplat till flerbostadshus.
– Det som skapar behovet av förvärmning är uppfuktningen av luften, vilken är hög men varierar mellan bostadshusen. Fuktalstringen kan variera mellan 1,5–2,5 g/kg luft till
2,5–3 g/kg luft. På nätterna kan det vara som lägst och på dagarna som högst.

Några råd från föredraget för att få systemet att fungera är att förvärmningsbatteriet bör placeras i ventilationsaggregatet mellan uteluftsfiltret och värmeväxlaren samt bör ha fronthastigheten 1,0–1,5 m/s, temperaturfallet på köldbärarvätskan i förvärmningsbatteriet bör vara runt 3,5 °C
(3–4°C), liksom att man måste ha mellan 360 och 480 löpmeter aktivt borrhål per kubikmeter i tilluftsflödet.

Dela socialt
Publicerad 4 oktober 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?