Forskning visar hur korrosionen kan minskas

Installatörsföretagen tog hösten 2020 initiativet till ett forskningsprojekt som skulle undersöka vilka faktorer som bidrar till att allt fler vätskeburna system korroderar i förtid, något som leder till minskad energieffektivitet och försämrad avkylning i fjärrvärmenät.

Forskning visar hur korrosionen kan minskas
Vad är det som gör att allt fler vätskeburna system korroderar i förtid? Det utreddes i ett forskningsprojekt initierat av Installatörsföretagen. Foto: QTF

Slutrapporten från studien, ”Hållbara och energieffektiva installationer” som finansierades av SBUF, styrkte vissa tidigare kunskaper och gav upphov till en del nya insikter.
Vad som bland annat framkommit i rapporten är att det förekommer brister i kunskaperna om hur dessa skador uppkommer. Detta gör att det är vanligt förekommande med olämpliga materialkombinationer och produktval och otillräckliga instruktioner för driftsättning samt underhåll. Studien leddes av Rafael Ospino, som har berättat om en del av upptäckterna på EMTF-träffar.

Enligt studien finns ett antal fel som skulle gå att förebygga ganska enkelt. Det handlar i grund och botten om att bygghandlingarna behöver vara mer specifika, och nogsamt ange hur moment som exempelvis renspolningar och avluftningar ska utföras och vilka resultat som krävs. I många fall beskrivs de endast som att de ska utföras ”nogsamt”, men vad det betyder kan skifta i hög grad. Det vore önskvärt om det upprättades utförligare ”checklistor” över detta.
De största riskfaktorerna är:
• Hög syrehalt – förorsakas av bristande tryckhållning och öppna expansionskärl
• Låga pH-värden (surt vatten)
• Stor förekomst av föroreningar från produktionen, såsom metall- och plastspånor
• Höga halter näringsämnen – från påfyllningsvatten, rester av glykol, insekter eller smådjur
• Låga framledningstemperaturer

Dela socialt
Publicerad 6 december 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?