Föredrag om bristande erfarenhetsåterföring

Föredrag om bristande erfarenhetsåterföring

Bristande erfarenhetsåterföring är en viktig orsak till att installationer inte fungerar. Det konstaterade EMTF-senioren Bengt Andersson vid en föreläsning för elever vid Lunds universitet.

MALMÖ. Under första dagens föreläsning berättade han om egna upplevelser från sina 45 år i branschen, som entreprenör, vvs-konsult och -besiktningsman men också som drift- och underhållsansvarig för olika klimatinstallationer inom kommun och landsting i Malmö. Han redogjorde även för olika typer av ventilationslösningar som han konfronterats med under alla år. Speciellt berörde han de risker och nackdelar som kännetecknar dem.
I de fall som dessa installationer inte fungerade, berodde detta såväl på felaktiga konstruktioner som på dåligt genomförda besiktningar och kontroller, men till allra största delen var det på grund av dålig kvalitet på drift och underhåll. I vissa fall hade underhållet i stort sett varit obefintligt. Byggbranschens konstruktörer, entreprenörer och nyttjare uppvisar i dessa redogörelser inga bra exempel på hur god erfarenhetsåterföring fungerar.
Som avskräckande exempel på felaktigt konstruerade byggnader, redovisade han en laboratoriebyggnad där en ”stark” arkitekt med sina kontroversiella direktiv till konsulterna förorsakat stora ombyggnadskostnader på såväl byggnadskroppen som på ventilationssystemen, efter att denna nya, och med ett byggnadspris belönade byggnad, tagits i bruk.

Andra dagens föreläsning inleddes med en redovisning av flera artiklar från dagspressen, med exempel på helt misslyckade förvaltningsinsatser på skolor och förskolor i Malmö/ Lundområdet. Det är fortfarande mycket mer prestigefullt att bygga nytt än att kunna bibehålla dessa nya byggnader, med sina funktioner, för framtiden. Även ett exempel på vad bristande driftkontroll på avancerade installationer kan ställa till med redovisades. På önskemål från kursledningen delgav han även studenterna information om hur filter för inomhusmiljöer funge rar.

Foto: Bengt Andersson

Dela socialt
Publicerad 25 augusti 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?