Dalarna | 4 mar

Föredrag om ändrad normalperiod

SMHI har publicerat nya ”normalvärden” för graddagar och energiindex, vilka levererats av SMHI och bekostats av Boverket. Klimatdata för timvisa energiberäkningar behöver också anpassas till den nya perioden.

Föredrag om ändrad normalperiod
Per Levin. Foto: Ingar Lindholm

SMHI:s metodik för framtagandet liknar den som användes för tio år sedan när de förra typårsfilerna togs fram. De nya typårsfilerna har samma format som tidigare publicerade klimatdatafiler och finns för samma 310 orter i Sverige.

En enklare jämförelse mellan de nya och gamla typårsfilerna har genomförts för ett flerbostadshus och en kontorsbyggnad för några utspridda orter i landet. Energiprestandan, EPpet, enligt BBR, förbättrades med 0,1–2,2 kWh/m2Atemp för kontoret och 0,5–1,3 kWh/m2Atemp för flerbostadshuset.

Vid ett Teamsföredrag hos EMTF Dalarna presenterade Per Levin, Sveby, hur de nya filerna ska användas, liksom andra nyheter som Sveby tagit fram.

Dela socialt
Publicerad 4 mars 2024

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?