Föredrag i Nyköping om golvvärme

Föredrag i Nyköping om golvvärme

Ett teknikföredrag om möjligheten till förenklad systemuppbyggnad av golvvärme gavs i Nyköping.

LOKALAVDELNING NYKÖPING. Då golvvärme tilllämpas i välisolerade bostäder minskar behovet av rumsreglering. Rumskontroll kan säkerställas tack vare systemets inneboende självreglerande förmåga. En förenklad systemuppbyggnad med färre komponenter är därmed möjlig. Det förenklade systemet får på detta sätt en lägre investeringskostnad än det traditionella systemet. I det förenklade golvvärmesystemet styrs endast framledningstemperaturen – vattenflödet är konstant.

En teoretisk analys av de termiska processerna visar att det är den aktiva regleringen av golvvärmeslingornas vattentemperatur som ”aktiverar” självregleringsprocessen.
Begreppet självreglering avser värmesystems inneboende förmåga att justera värmetillförseln till golvvärmeslingan orsakad av en termisk störning i byggnaden. Självregleringen motverkar alltid den termiska störningen.

Vid en träff med Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Nyköping presenterade Andreas Anderzon, Thermotech, erfarenheter från installationer av MultiLevel, ett koncept för att applicera vattenburna golvvärme- och kylsystem i flervåningshus.
Enligt Andreas Anderzon är systemet byggt på forskning i Chalmers och det första huset med 44 lägenheter uppfördes i Kumla 2008. Det finns i dag ett 20-tal installationer och utvärderingarna visar på mindre än en grads skillnad mellan lägenheterna.
– Det vi gör är att vi utnyttjar både golv och tak att kyla och värma. Det gör att framledningstemperaturen kan vara väldigt låg. När temperaturen blir så nära inomhustemperaturen blir den självreglerande. Det innebär att systemet tar tillvara värme och förflyttar den. Ingen rumsreglering, utan det sköter systemet självt, konstaterade Andreas Anderzon.

 

Foto: Thermotech

Dela socialt
Publicerad 9 juni 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?