Föredrag i Gävle om bättre termiskt klimat

På senare tid har applikationen av samverkande strålar i ventilationsdesign studerats. Likaså har många studier utförts över potentialen för variabelflödessystem (vav) för att reducera ventilationssystemets energianvändning.

Föredrag i Gävle om bättre termiskt klimat
Harald Andersson berättade om sin forskning om samverkande strålventilation för EMTF:s medlemmar i Gävle. Foto: Leif Hammarström

GÄVLE. I en doktorsavhandling har Harald Andersson vid Högskolan i Gävle utvärderat kombinationen av samverkande strålventilation (CJV) och vav, både i flödesbeteendet i donets närområde och dess inverkan på den termiska komforten, luftkvaliteten och energieffektiviteten i konferens- och klassrumsmiljöer.
Vid en kostnadsfri föreläsning hos EMTF Gävle presenterade Harald Andersson sin forskning.

För studierna i klassrumsmiljö med CJV och vav utfördes två experimentella studier, med varierande värmelaster, tillufts­temperaturer och luftflöden. I de två experimentella studierna mättes luftens medelålder, lufthastigheten och temperaturen i vistelsezonen.
Båda studierna visar att CJV har högre energieffektivitet och luftkvalitet än konventionell omblandande ventilation. De största effekterna av lägre tilluftstemperaturer är högre lufthastigheter och lägre lufttemperaturer i vistelsezonen på grund av högre energieffektivitet. CJV producerar ett jämnt termiskt klimat vid låga flöden (<4.2 omsättningar per timme) och ett stratifierat termiskt klimat vid högre luftflöden.

Dela socialt
Publicerad 17 maj 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?