Dålig kommunikation ger oss tokiga beslut

Vid den andra hearingen om strategin för energieffektiv renovering av byggnader, inledde generaldirektörerna för Boverket och Energimyndigheten med att tala om hur bra samarbetet mellan myndigheterna är och hur viktigt det är med det gemensamma uppdraget och det gemensamma ansvaret. Budskapet klingade dock något ihåligt när Energimyndighetens generaldirektör berättade att det är oroande att de som jobbar med en så viktig uppgift som energieffektivisering inte har en egen branschorganisation. Kanske inte ett så konstigt uttalande om det inte vore för att just den branschorganisation som generaldirektören sade sig sakna, alldeles nyss har fått ett rejält bidrag från Energimyndigheten. Hur står det egentligen till med kommunikationen inom myndigheterna?

Boverkets experter använder EU-kommissionens modell för att beräkna kostnadsoptimala nivåer för energieffektivt byggande och kommer fram till att den kostnadsoptimala nivån för energikrav vid nybyggnation ligger på BBR 19-nivå, det är inte lönsamt att bygga bättre, samtidigt som byggbranschen redan bygger med bättre energiprestanda.
I EU:s energidirektiv står det att offentlig sektor ska visa vägen när det gäller effektiv energianvändning. Samtidigt riktas hård kritik mot de kommuner som ställer högre krav på energiprestanda vid markanvisning och –försäljning. Betyder skrivelsen i EU-direktiven enbart att offentlig sektor ska vara först med att införa nya krav, inte att de kan ställa hårdare krav, som många har tolkat det hittills?

IMD föreslås bli obligatoriskt för nya byggnader och vid större renoveringar, en tekniklösning som ska ge ökad energihushållning i de aktuella byggnaderna. Funktionskraven i byggreglerna ger frihetsgrader i byggprojektet, som genom det nya lagförslaget kommer att minskas väsentligt.

När kommunikationen fallerar inom och mellan myndigheter och resulterar i beslut och regelverk som motverkar varandra, börjar nog många fundera på hur det står till med kompetensen inom myndigheterna. Jag blir förvirrad. Branschen är förvirrad. Uppenbarligen finns det en del personer i våra myndigheter som också är förvirrade.
Nu tror inte jag att det råder kompetensbrist ute hos myndigheterna. Däremot råder det en brist på helhetssyn. Och ett överskott av myndigheter som behandlar samma frågor, utan att samarbeta så bra som Energimyndigheten och Boverket verkar göra för den nya strategin.

Moderatorn på hearingen konstaterade glatt att det kanske gick att lösa genom att bilda ytterligare en myndighet – Helhetsverket.

Dela socialt
Publicerad 28 oktober 2013

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?