DALARNA: Seminarium om energieffektiviseringsstöd

DALARNA: Seminarium om energieffektiviseringsstöd

Åsa Wahlström, adjungerad professor vid Lunds universitet samt affärsområdeschef för myndigheter och branschorganisationer hos CIT Energy Management.

Nu finns det möjlighet för fastighetsägare att erhålla stöd för energieffektivisering i flerbostadshus.

TEXT: MARK KRETZ  FOTO: PRIVAT

DALARNA. Ett nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus infördes 1 oktober.

Det ger nya möjligheter för fastighetsägare att komma längre med sitt energieffektiviseringsarbete. Det ger också goda alternativ för de byggnader som omfattas av att installera IMD för värme.

Vid en teknikträff med EMTF Dalarna presenterades stödet av Åsa Wahlström, adjungerad professor vid Lunds universitet samt affärsområdeschef för myndigheter och branschorganisationer hos CIT Energy Management.

Bakgrunden är det beslut som regeringen fattade den 20 juni i år om en förordning som innebär att byggnadsägare kommer att kunna ansöka om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus från och med 1 oktober. Förslaget bygger på en promemoria som finansdepartementet remitterade i mars.

Kortfattat gäller att stöd får ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år i byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Det finns begränsningar i hur mycket stöd man kan få. Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget.

För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn.

Ansökan om stöd ska lämnas till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Energieffektiviseringsåtgärderna och merkostnaderna för investeringen ska godkännas av en oberoende expert. Stöd får inte ges till en åtgärd som påbörjats innan ansökan om stöd har inkommit till länsstyrelsen. Högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband med beslut om stöd (förskottsutbetalning).

Energieffektiviseringsåtgärderna ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.

När energieffektiviseringsåtgärderna är färdigställda ska stödmottagaren ansöka om utbetalning hos länsstyrelsen, senast tre månader efter färdigställandet. Länsstyrelsen beslutar om utbetalning och Boverket betalar ut stödet. 

Dela socialt
Publicerad 13 november 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?