Borde inte alla ha samma målsättning i miljöfrågan?


Foto: Per Westergård

 

Nu är riksdagsvalet 2018 avklarat, och en av de viktigaste frågorna i valet var miljön. Vi var säkert många som följde tv-debatterna med miljöfrågan i fokus – där det diskuterades ur alla möjliga synvinklar. Det var intressant att höra de olika argumenten. En fråga jag själv ställer mig efter att ha lyssnat på många miljödebatter är: Borde inte de olika partierna ha samma övergripande målsättning i miljöfrågan? Jag vet att det låter naivt. Men, målet borde väl ändå vara att göra största möjliga miljönytta i världen för alla satsade resurser. Då tänker jag specifikt på problematiken med växthusgaser. Om de olika partierna inte har samma målbild med de resurser som används blir naturligtvis argumenten och perspektiven väldigt olika. En gemensam faktor för nästan alla som deltog i diskussionerna var – enligt min uppfattning – bristen på helhetsperspektiv och fakta. Något som man delvis kan åtgärda om man läser debattartiklarna i Energi & Miljö nr 9 (Per Fahlén) och nr 8 (Kenneth Ahlström).

Det är med viss fasa man läser debattartiklarna, som jag vet inte kommer att stå oemotsagda, om hur myndigheterna handskas med våra skattemedel. Som nämnts, det är många perspektiv och faktorer som ska sammanvägas. En faktor som inte hördes i debatten i någon högre utsträckning var frågan om elleveranssäkerheten. Att vi säkerställer att vi får tillgång till el dygnet runt året runt till en rimlig kostnad utan att koppla in ”ful-el” eller importera kolkraftsproducerad el. Det borde väl ändå vara en av grundpelarna i Sveriges elförsörjningssystem. En händelse från i somras har etsat sig fast i mitt minne, förutom de miljöpolitiska debatterna. Det var bränderna runt om i Sverige som vi inte klarade av på nationell nivå utan som krävde insatser från andra EU-stater. Ett eftermäle till dessa bränder var ett förslag på nationell samordning så att resurserna kunde prioriteras rätt över hela landet – och inte styras regionalt, vilket skulle effektiviserat brandbekämpningen. På motsvarande sätt skulle en nationell samling på miljöområdet kunna tillföra mer fakta och helhetsperspektiv så att målbilden blev tydligare och rätt prioriteringar kunde göras med statens resurser.

Min egen devis efter att ha lyssnat på de olika partiföreträdarna i miljöfrågor: Det är bättre att göra verklig miljönytta för hela världen än att vara världsmästare i miljö på hemmaplan. Vid närmare eftertanke tror jag att vi ska skicka några exemplar av Energi & Miljö nr 8 och nr 9 till regeringskansliet! Valet är ju genomfört och vi har fortfarande chansen att påverka. För i skrivande stund vet vi inte vad målet blir med vår miljöpolitik. Kommentera gärna på vår Facebooksida (www.facebook.com/energiomiljoemtf)!

Harry Swartz
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-020 90 45 l harry.swartz@energi-miljo.se

Dela socialt
Publicerad 25 oktober 2018

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?