Bland ettor och nollor vill man inte vara en nolla

Temat i detta nummer av Energi & Miljö är fastighetsautomation. Det får mig att reflektera över den våg av digitalisering som överöser våra konsulter, leverantörer, energileverantörer och deras kunder, exempelvis fastighetsägare och kommuner. Det gäller att hänga med. Det pratades redan på 80-talet om att branschen skulle enas om så kalllade ”öppna protokoll” så att olika fabrikat kunde kommunicera med varandra. Men det har i praktiken dröjt över 30 år innan det nu blivit verklighet, mycket tack vare den kraftiga utvecklingen inom den digitala tekniken och samverkan mellan olika systemtillämpningar. Samtidigt har systemen blivit mer avancerade och därmed mer komplicerade att förstå. Många i min generation kanske då säger att det var bättre förr, med enkel analog teknik, men jag har lärt mig att man inte ska säga så, för då kan kommentaren bli att det var du med. Men det är ju tvärtom, med den erfarenhet man får genom att jobba med energisystem och installationer i byggnader under många år, så är man ju som ett fint vin, man blir bara bättre med tiden, eller…?

Skämt åsido, den digitala teknikutvecklingen ger
fantastiska möjligheter att genom ”digital transformation” lagra och analysera mycket och vi kan få finupplöst mätdata. Och med en fortsatt utveckling av BIM inte bara i projekteringen utan också i förvaltningen kan vi få riktigt smarta system. Kopplar vi sedan in AI (artificiell intelligens) har vi kanske snart självkörande hus. I min roll som koordinator för beställarnätverket BeBo har jag i samverkan med Belok och Installatörsföretagen deltagit i ett antal seminarier och workshops om den digitala utvecklingen i vår bransch. En av de viktigaste slutsatserna i dessa branschgemensamma diskussioner är att samverkan mellan alla olika aktörer är den kanske viktigaste framgångsfaktorn för att kunna bygga upp effektiva system och dra nytta av de möjligheter som ges med digital transformation. Till exempel laststyrning i el- och fjärrvärmesystem för att kapa dyra och ”smutsiga” effekttoppar.

Här behöver det utvecklas nya affärsmodeller för att till exempel köpa, sälja och mäkla både effekt och överskottsenergi. Men i kölvattnet av sammankopplingar av digitala system ökar också risken för dataintrång, så vi måste parallellt utveckla datasäkerheten! Alltså, både hot och möjligheter. Vi som är medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen måste se till att ta till oss allt detta. Vi är ju de som kan funktionaliteten i energi- och installationssystemen bäst och ska vara rådgivare till byggherrar och förvaltare. Vi ska se möjligheterna i den digitala utvecklingen och se framåt, det är alltså ”bättre nu” och bland ettor och nollor vill man ju inte vara en nolla.

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen

Foto: Clas Göran Carlsson

Dela socialt
Publicerad 23 januari 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?