Besök på Stockholms första plusenergihus


Foto: Privat

De första så kallade plusenergihusen i Stockholm har byggts i Norra Djurgårdsstaden. Ett studiebesök på plats samlade ett 20-tal deltagare.

STOCKHOLM. 2014 vann Stockholmshem stadens tävling om miljöriktig byggnad boende i Norra Djurgårdsstaden. Där finns Stockholms första så kallade plusenergihus, som genom solceller på byggnaderna genererar mer el än vad som används. Det handlar om 43 lägenheter, med Stockholmshem som byggherre.

För elproduktion finns cirka 715 kvadratmeter solceller på tak och yttervägg. Förutom solceller utgörs den tekniska lösningen av ett 20-tal tekniklösningar, där var och en är av senaste snitt.

Vid ett studiebesök förevisades huset och dess tekniska innovationer för ett 20-tal intresserade medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen av Gunnar Wiberg, Stockholmshem, och Johan Thorstenson, vvs-konstruktör hos Incoord, som utformat de vvs-tekniska lösningarna.

För uppvärmningen står två bergvärmepumpar. Enligt Johan Thorstenson fick man 3D-samordna pålningsarbetet med de sex 300 meter djupa borrhål som måste till för bergvärmeanläggningen. Dessutom finns en elpanna som back-up.
– Det behövdes foderrör för vissa borrhål vilket fördyrade projektet något. Vi får ut minst 25 watt per löpmeter i värmeeffekt, berättade Johan Thorstenson.

Enligt Gunnar Wiberg kommer man under det första driftåret att mäta och testa värmepumparna för att få fram en optimal driftkurva.
Det som, enligt Johan Thorstenson, är avgörande om huset ska klara kraven på att bli ett plusenergihus är hur de boende agerar. Handlar hyresgästerna som man gör i självdragshus kommer den ambitionen inte att uppnås, uppger Johan Thorstenson.
– Den största rädslan är att hyresgästerna öppnar dörrarna till de inglasade balkongerna och låter rumsvärmen värma det utrymmet. Vi har diskuterat om man skulle ha varnat om dörren mot balkongen skulle vara öppen för länge. Ingen luft får ju gå förlorad, det är tio liter i grundflöde och ett forceringsflöde på 20 liter, säger han.

Solcellselen från det ena huset leds över till det andra via en kulvert, där växelriktarna omformar likström till växelström.

– Det vi gjorde som var lite speciellt var att vi drog ner alla växelriktarna i installationsutrymmet i källaren i det ena huset. Även om växelriktarna har en bra verkningsgrad, de har bara två procents värmeförlust, finns det värme att ta tillvara, konstaterar Johan Thorstenson.

Därför har en fläktluftkylare placerats i utrymmet för att ta tillvara denna värme. Solcellsanläggningen har hittills levererat mer el än vad som är beräknat.

 

Dela socialt
Publicerad 2 december 2019

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?