Besmå: Nya krav för småhus i kallt klimat

Besmå: Nya krav för småhus i kallt klimat

Vid presentationer arrangerade av EMTF i Dalarna, Halland, Karlstad och Kalmar har Hanna Westling på Anthesis berättat om utvecklingsprojektet med utrustningstillverkare och småhustillverkare. Foto: Anthesis

Tävling om värme- och ventilationsteknik för energieffektiva hus

TEXT: MARK KRETZ

Högre myndighetskrav på energianvändning har lett till att en tävling genomförts som lett fram till att det i fyra småhus ska testas nya värme- och ventilationstekniska lösningar som klarar kraven.

DALARNA/HALMSTAD/KARLSTAD/KALMAR. Genom Besmå (Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus) har behovet av utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i ett nordiskt klimat identifierats.

Ett gemensamt utvecklingsprojekt med utrustningstillverkare och småhustillverkare har resulterat i att sådana produkter nu finns på marknaden. De företag som deltagit i projektet är småhustillverkarna Trivselhus, Anebygruppen, Skandinaviska ecohus, Deromegruppen samt Fiskarhedenvillan samt tillverkare av värme- och ventilationssystem: Panasonic, Metro Therm, H Östberg ventilation, samt Flexit.

Vid presentationer arrangerade av EMTF i Dalarna, Halland, Karlstad och Kalmar (där testhus placerats) har Hanna Westling på Anthesis berättat om det pågående projektet.

Bakgrunden är att småhustillverkare och tillverkare av värme- och ventilationsutrustning såg att det kom nya krav på energiprestanda i Boverkets byggregler. Det började 2014 med en förstudie inom Besmå som följdes av en teknikupphandling i två etapper, där vinnarna nu ska testas i verklig miljö samt verifieras prestandamässigt.

Kraven på aggregaten är att det ska vara till- och frånluftaggregat med värmeåtervinning, ha en värmepump, men inte större än en dubbelgarderob, så att det ska kunna passa in i en modern villa. Det finns också specifika krav på energieffektivitet, effekt och ljud.

Mätning i de färdiga husen sker på el, värme, luftflöden och temperaturer, lufttemperatur och fuktighet samt tappvarmvatten. Beräkningarna görs i VIP Energy och TMF energi för samtliga hus och aggregat vid normaliserat brukande.

Dela socialt
Publicerad 18 juni 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?