Automatiserad beräkning av klimatavtryck

Automatiserad beräkning av klimatavtryck

Bengt Dahlgrens nya verktyg möjliggör automatiserad beräkning av klimatavtryck på VVS.

Hos Bengt Dahlgren i Göteborg har man tagit fram ett verktyg för att beräkna vvs-produkters klimatavtryck.

TEXT: MARK KRETZ

GÖTEBORG. Nästa år införs lagen om klimatdeklarationer för byggnader. VVS-produkter ingår inte i ett första skede men ligger med i utvecklingsförslaget till 2027. Det finns ett behov av att öka kunskapen om klimatpåverkan från vvs, som i dag är begränsad i branschen. I de få fall vvs beaktas vid beräkning av en byggnads klimatpåverkan används generellt en schablon för all vvs. Nu möjliggörs beräkning av ett projektspecifikt klimatavtryck med hjälp av ett automatiserat verktyg.

Verktyget, som tagits fram av Bengt Dahlgren Göteborg, utgår från digitala modellers projekterade produktdata som mappas mot produkters generiska klimatavtryck. Mappningen sker med en automatiserad process som levererar ett slutgiltigt klimatavtryck samt beräkningens täckningsgrad.

En kort introduktion kring lagen om klimatdeklarationer och projektet presenterades vid en teknikträff hos EMTF Göteborg av Gerda Ingelhag och Andreas Rattfelt.

Enkelt uttryckt tas det ut produktmängder från CAD-verktyg som ger en Excelfil varpå klimatavtryck per produkt läggs till, vilket visar på klimatavtrycket. Exempelvis ger luftbehandlingsaggregat och avloppsrör, radiatorer och wc-stolar stora klimatavtryck.

Andreas Rattfelt.

Enligt Andreas Rattfelt blir exempelvis wc-stolarnas belastning högre i studentboende, där det finns många små bostäder med varsin wc, jämfört med vanliga lägenheter.

Datan hämtas från så kallade EPD:er, eller andra databaser. Om man inte får ut avtryck på en produkt gör man en egen bedömning. En EPD ger produktspecifik miljöinformation och är därför en viktig datakälla för en LCA för en byggnad.

Gerda Ingelhag.

Enligt Gerda Ingelhag har det kommit allt mer data för installationsprodukter. Om det inte finns EPD:er får man samla ihop information om flera produkter som skapar medelvärde för denna typ av produkt.

För att minska klimatavtrycket kan man göra flera saker, exempelvis minska mängden installationer, återbruka installationer eller hitta innovativa installationsmaterial.

Dela socialt
Publicerad 22 december 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?