Årsmötet: Ett pekfinger åt energibolagen

Årsmötet: Ett pekfinger åt energibolagen

”Ett pekfinger åt energibolagen att bedriva en mer aktiv kundvård,” konstaterade EMTF:s jury för stipendiepristävlingen om det vinnande bidraget. Foto: Pixabay

Vinnande stipendieartikel efterlyste mer kundvård

Fjärrvärme och energieffektivisering var vinnande tema vid Energi- och Miljötekniska Föreningens årsmöte.

TEXT: MARK KRETZ

STOCKHOLM. Vid årsmötet i Energi- och Miljötekniska Föreningen valdes Christian Johansson, Bengt Dahlgren i Göteborg, Lotta Bångens, EEF (organisation med visionen att säkerställa en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige) samt Johnny Ragazzo, Kraftringen, Lund (energibolag ägt av Lund, Eslöv, Hörby och Lomma), till nya ledamöter.

Åtta artiklar kom in till föreningens stipendietävling, av vilka tre blev vinnare. De hade utvalts av EMTF:s seniorgrupp, under ledning av Hans Severinson.

Förstapristagare blev artikeln ”Energieffektivisering av fjärrvärmesystem – lönsamhet genom underhåll”, skriven av Simon Lövin och Emil Olsson, Linköpings universitet. Motiveringen löd:

”Intressant ämne, bra redovisat, och som intresserar många drifttekniker. En teoretisk bedömning med stor potential. Det är dock svårt att med enkla medel nå så låga returtemperaturer. Saknas exempel hur man går tillväga, här finns utrymme att göra några fallstudier i till exempel Beloks-Bebos regi. Ett pekfinger åt energibolagen att bedriva en mer aktiv kundvård.”

Läs artikeln på sidan 30 i Energi & Miljö nr 6-7 2021.

Tvåa blev artikeln ”Vädringsvanor och energiberäkningar”, skriven av Adrian Cerps och Samuel Bergvall, Linnéuniversitetet. Motiveringen löd:

”Bra ämne och intressant redovisning och resultat. Bra med vetenskapliga studier om ett ämne som annars hanteras schablonmässigt. Intressant om studien dessutom bedömde efter de boendes ålder och upplevd rumstemperatur.”

Läs artikeln på sidan 46 i Energi & Miljö nr 6-7 2021.

Trea blev artikeln ”Energiprestanda i höga kontorsbyggnader”, skriven av Tobias Antonsson och Vanessa Phu, Chalmers tekniska högskola. Motiveringen löd:

”Intressant studie i tidiga vägval, både av arkitektur och installationer. Redovisningen skulle vinna på viss ytterligare bearbetning för att förtydliga resultaten.”

Läs artikeln på sidan 48 i Energi & Miljö nr 6-7 2021.

Dela socialt
Publicerad 18 juni 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?